Tabere în Parâng organizate de UNEFS

Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București organizează tabere în Parâng, în cadrul proiectului „Integrare sustenabilă socială și educațională prin activități sportive – PNP001”. Acestea avea loc la Baza didactică UNEFS „Prof. Virgil Teodorescu“ din Parângul Mic.

Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din Bucureşti reprezintă, de peste nouă decenii, una dintre universităţile de elită ale învăţământului din România.

În prezent, UNEFS din Bucureşti formează specialişti cu studii universitare şi post universitare în domeniul propriu de activitate.

Proiectul predefinit ”Integrare sustenabilă socială și educațională prin activități sportive” din cadrul “Programului Dezvoltare Locală, Reducerea Sărăciei și Creșterea Incluziunii Romilor” este finanțat de Granturile SEE și Norvegiene (2014 -2021) Acesta este implementat de către Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti în parteneriat cu Norwegian School of Sport Sciences, având o durată de 4 ani – 2019-2023.

„Proiectul are ca obiectiv principal creșterea incluziunii educaționale pentru un număr de 2.600 de copii aflați în risc de excluziune socială, printr-o abordare integrată bazată pe activități sportive. Prin activitățile derulate, proiectul își propune să diminueze fenomenul de părăsire timpurie a școlii, atât prin creșterea gradului de participare la procesul educațional cât și prin creșterea nivelului de transfer între ciclurile de învățământ – clasa a VIII-a spre a IX-a (ISCED 2 – ISCED 3)”, arată UNEFS.

Acesta se derulează la nivel național, în cele 8 regiuni de dezvoltare, în 32 de școli din 24 de județe. Pe lângă activitățile de sprijinire a copiilor, se vizează și expunerea unui număr de 760 de experți educaționali și a unui număr de 800 părinți la instrumente specifice de lucru cu categoriile vulnerabile de copii, asigurând astfel o susținere integrată a acestora.

Părăsirea timpurie a școlii este un fenomen complex care generează pe termen scurt excluziune educațională iar pe termen mediu și lung excluziune socială și profesională. Combaterea sustenabilă a acestui fenomen prin activități integrate cu caracter sportiv reprezintă o prioritate strategică. Proiectul își propune să dezvolte metodologii specifice de lucru cu categoriile de copii vulnerabili, metodologii care, împreună cu rezultatele directe ale activităților din proiect vor fi centralizate într-o propunere de politică publică”.

La cabana Parâng, în anul 2021 se vor organiza patru tabere de vară, pentru un număr de 396 de persoane. În anul 2022 este programată o tabără de iarnă pentru 99 de persoane și patru tabere de vară pentru 396 de persoane. În 2023 va avea loc o tabără de iarnă pentru 99 de persoane.

 

Monika BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.