Un spital angajează manager persoană fizică

Spitalul de Psihiatrie Zam angajează manager persoană fizică. În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății și a Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, Consiliul de Administrație al Spitalului de Psihiatrie Zam, jud. Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante pe perioadă determinată de manager spital persoană fizică.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului de Psihiatrie Zam în perioada 19 aprilie 2021 – 08 iunie 2021, desfașurându-se în două etape, și anume etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, etapă eliminatorie; etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management.

La concurs pot participa persoane fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic; sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii; au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii; nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic); nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere se depune la sediul Spitalului de Psihiatrie Zam, jud. Hunedoara din str.Principală, nr.270, loc. Zam, jud.Hunedoara până la data de 26 mai 2021. Candidații vor putea efectua o vizita în cadrul spitalului în data de 05 mai 2021 ora 10:00 sub îndrumarea directorului medical, pentru a se informa în legătură cu problemele de la fața locului

Potrivit calendarului aprobat de Consiliul de Administrație al spitalului, în data de 5 mai candidații interesați pot efectua o vizită la spital. Totodată, candidații trebuie să depună și un plan de management. Susținerea publică a proiectului de management de către candidați se va efectua în ordine alfabetică, în plenul comisiei de concurs, în ședință publică.

 

Monika BACIU

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *