Volumul de lemn exploatat pentru aprovizionarea populaţiei va scădea cu 2 milioane mc în 2018

Fordaq – Comunitatea Forestierilor arată că modificarea Codului Silvic a dus la blocaje sistemice majore, între acestea fiind scăderea cu până la 40% a volumului masă lemnoasă disponibile pentru încălzirea gospodăriilor, creşterea preţului lemnului de foc cu cel puţin 25% şi amplificarea blocajului de pe piaţa lemnului.

Fordaq – Comunitatea Forestierilor spune că a analizat, pe baza informaţiilor publice, impactul aplicării art. 59 modificat din Codul Silvic asupra activităţii RNP – Romsilva, a volumului de lemn exploatat şi a capacităţii industriei de a asigura necesarul de lemn de foc pentru populaţie.

”Printre cele mai pregnante concluzii menţionăm: volumul de lemn exploatat pentru aprovizionarea populaţiei cu lemn de foc va scădea cu două milioane mc în 2018; resursa existentă în piaţă pentru aprovizionarea gospodăriilor cu lemn de foc se va diminua; blocajul deja existent pe piaţa lemnului se va amplifica”, arată un comunicat.

Între anii 2015 – 2017, Romsilva şi agenţii economici au valorificat un volum maxim de cinci milioane mc lemn de foc pentru aprovizionarea populaţiei, conform datelor din SUMAL. O scădere a acestui volum de -40% (2 milioane metri cubi) va avea efecte dramatice pentru gospodăriile româneşti, mai informează comunicatul.

În prima jumătate a acestui an, din totalul de masă lemnoasă exploatată de către Romsilva (550.000 mc) şi de către agenţii economici prin prestaţii (330.000 mc), aproximativ 32% (275.000 mc) se află pe stoc alături de alţi 177.000 mc masă lemnoasă rămasă din anul 2017.

”Practic, volumul exploatat nu ajunge la populaţie, acesta rămânând pe drumuri forestiere, la distanţe mari de localităţi, iar mecanismul instituit de Codul  Silvic  prin art. 59.  alin 5 (2): depunerea de cereri la Primării şi repartiţii de lemn de foc, centralizare la Prefecturi şi transmiterea cererilor la Romsilva, se dovedeşte complet utopic”, spun oficialii Fordaq.

Stocurile de masă lemnoasă nevalorificată, precum şi nerealizarea programelor de recoltare afectează şi rezultatele financiare ale Romsilva, spun aceştia, cheltuielile au crescut cu 20% faţă de anul trecut, iar profitul a scăzut cu aproximativ 50%.

”În condiţiile în care un volum de masă lemnoasă de 2 milioane mc va rămâne nevalorificat – acest volum se va regăsi în diminuarea încasărilor cu minim 80 milioane euro (considerând un preţ minim de valorificare de 40 euro/mc), în  condiţiile în care profitul Romsilva din 2017 a fost de 55 milioane euro. Astfel, Romsilva va intra într-o criză de lichidităţi şi este foarte posibil să înregistreze pierderi financiare la bilanţul anului 2018”, se mai arată în comunicat.

Pentru populaţie, efectele sunt reducerea cu până la 40% a volumului de lemn de foc disponibil şi preţuri majorate cu cel puţin 25%, în condiţiile în care preţul lemnului de foc este deja excesiv de mare raportat la puterea de cumpărare a populaţiei.

”În acelaşi timp, Romsilva înregistrează un volum foarte mare de doborâturi şi rupturi de vânt, cu un total cumulat estimat la 1,4 milioane mc pentru anul 2018. Acesta se încadrează în categoria produselor accidentale, volum care trebuie în cea mai mare parte exploatat în regie proprie sau prin prestaţii de exploatare,  în aplicarea art. 59. alin (1) din Codul  Silvic. Cea mai mare parte a acestui volum se va regăsi  între cele 2 milioane mc de lemn neexploatat, care se va degrada şi va deteriora, de asemenea, starea de sănătate a pădurilor”, adaugă reprezentanţii forestierilor.

Din punct de vedere al silviculturii, consecinţele sunt neefectuarea lucrărilor de îngrijire a arboretelor tinere, degradarea lemnului din produse accidentale, apariţia şi extinderea bolilor şi a atacurilor dăunătorilor.

”Aceste blocaje în valorificarea masei lemnoase şi în efectuarea lucrărilor de îngrijire duc la stocuri de lemn pe drumurile forestiere care devin surse de focare şi de infestare pentru arboretele din jur, în special cu Ipidae – gândacii  de scoarţă ai răşinoaselor”, mai spun oficialii Fordaq.

Ei afirmă că modificarea Codului Silvic prin Legea 175/2017 a condus la blocaje sistemice în valorificarea masei lemnoase, estimându-se în acest an o scădere a volumului de masă lemnoasă, destinat aprovizionării populaţiei cu lemn de foc, de 2 milioane mc, reprezentând 40% din oferta totală de lemn de foc pentru încălzirea gospodăriilor.

”Concomitent, volumul exploatat şi lemnul rezultat din doborături de vânt şi zăpadă putrezesc în stocuri pe drumuri forestiere. Nevalorificarea masei lemnoase blochează, de asemenea, şi activitatea financiară a Romsilva”, punctează aceştia.

Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva atrage atenţia, la rândul său,  că este nevoie de o modificare urgentă a Codului Silvic, în sesiunea parlamentară actuală, în sensul renunţării la obligativitatea efectuării lucrărilor silvice doar prin forţe proprii sau prin prestări silvice, măsură care ar putea preîntâmpina consecinţele mai sus amintite asupra populaţiei, a pieţei lemnului şi a stării de sănătate a pădurilor proprietate publică a statului, administrate de regie.

Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva administrează 3,14 milioane de hectare de pădure proprietate publică a statului, adică 48% din totalul fondului forestier naţional.

viewscnt

news.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *