Zeci de posturi scoase la concurs, în vederea recalculării dosarelor de pensii din sistemul public

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.90/23.08.2021privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice, publicată în M.Of. cu nr.808 din 23.08.2021, ale prevederilor Ordinelor Președintelui Casei Naționale de Pensii Publice cu nr.593/24.08.2021 prin care se aprobă Procedura internă de recrutare și selecție a personalului necesar a fi încadrat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în vederea implementării măsurilor legislative care vizează evaluarea în vederea recalculării pensiilor din sistemul public de pensii și nr.595/24.08.2021 prin care se aprobă atribuțiile specifice Fișei-Cadru a postului pentru funcția contractuală de execuție de Consilier (S) debutant și atribuțiile specifice Fișei –cadru a postului pentru funcția contractuală de execuție de Referent (M) debutant, care vor fi utilizate de persoanele care au fost declarate admis la concursul organizat pentru acțiunea de evaluare în vederea recalculării dosarelor de pensii din sistemul public de pensii, conform prevederilor Ordonanței de Uregență a Guvernului nr.90 din 23.08.2021 privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice, Casa Județeană de Pensii Hunedoara anunță scoaterea la concurs pe o perioadă determinată, respectiv până la data de 31.12.2022, a unui număr total de 25 posturi vacante de execuție, contractuale la nivelul instituției publice mai sus menționate.

Din cele 25 posturi vacante de execuție, contractuale atribuite instituției noastre, un număr de 18 posturi sunt alocate pentru Casa Județeană de Pensii Hunedoara, după cum urmează:

consilier (S)- 15 funcții contractuale

-referent (M)- 3 funcții contractuale

iar un număr de 7 posturi sunt alocate Casei Locale de Pensii Petroșani, respectiv:

-consilier (S)- 5 funcții contractuale

-referent (M)- 2funcții contractuale

Activitatea principală a persoanelor ce urmează a fi încadrate pe aceste posturi constă în evaluarea în vederea recalculării pensiilor din sistemul public de pensii, până la data de 31.12.2022.

Persoanele, care doresc să participe la acest concurs vor putea să-și depună dosarele cu toate documentele necesare în intervalul 27.08.2021-30.08.2021 la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Casei Județene de Pensii Hunedoara, situată la adresa Bulevardul Decebal, bloc A1, parter, Municipiul Deva, Județul Hunedoara, între orele 08:00-16:30.

Proba scrisă a concursului pentru persoanele, care au fost declarate admis la proba de selecție a dosarelor va avea loc la sediul Liceului Tehnic ,,Transilvania” din Deva, cu adresa Bulevardul 22 Decembrie, nr.116, urmând ca data și locul interviului să fie comunicate ulterior în timp util.

Mai multe informații cu privire la procedura de selecție, la condițiile generale și specifice pe care trebuie să le îndeplinească toți candidații, la conținutul și modalitatea de depunere a dosarului de concurs, la tematica și bibliografia concursului, data și locul desfășurării concursului, precum și orice informații referitoare la acest concurs organizat de Casa Județeană de Pensii Hunedoara pot fi consultate pe pagina de internet a instituției de mai sus disponibilă la adresa web: www.cjp-hd.ro, respectiv pe pagina de facebook a acesteia, precum și la sediile Casei Județene de Pensii Hunedoara, cu adresa Bulevardul Decebal, Bloc A1, parter, Deva, respectiv a Casei Locale de Pensii Petroșani cu adresa Strada 1 Decembrie 1918, nr.100, Petroșani, unde sunt afișate în loc vizibil.

 

news.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.