Ajutoarele de stat acordate Complexului Energetic Hunedoara, investigate de Comisia Europeană

Comisia Europeană cere lămuriri statului român în ceea ce privește ajutoarele de stat acordate Complexului Energetic Hunedoara. Mai multe ajutoare de stat acordate societății energetice au trezit suspiciuni. Oficialii europeni consideră că statul român a girat acordarea unor ajutoare sau credite bancare în mod ilegal.

Drumul de la PROFIT la FALIMENT

Inițial, Complexul Energetic Hunedoara a înregistrat profit. După fuziunea termocentralelor cu unitățile miniere, situația financiară a început să se degradeze.

“În primul său an de funcționare, CE Hunedoara a realizat un profit (beneficii nete) de 37,9 milioane RON (8,1 milioane EUR). Cu toate acestea, începând din 2013, când iau fost transferate cele patru mine de cărbune și unitatea conexă de preparare a cărbunelui, CE Hunedoara a început să înregistreze pierderi din ce în ce mai mari, de până la 147,6 milioane RON (31,7 milioane EUR) în 2013 și 352,3 milioane RON (76 de milioane EUR) în 2014, înregistrând, în același timp, o deteriorare a indicatorilor financiari în ceea ce privește veniturile din exploatare, raportul datorii/capitaluri proprii și lichiditățile. La sfârșitul anului 2015, CE Hunedoara avea un capital propriu negativ de aproximativ 232,7 milioane EUR”, arată documentul Comisiei Europene.

Comisia Europeană arată că statul român poate fi considerat responsabil în cazul împrumuturilor acordate societății energetice.

“Diferitele acte prin care Ministerul Finanțelor, fie din oficiu, în virtutea competențelor conferite de stat, fie în baza instrucțiunilor din partea Consiliului de Miniștri din România, acordă, contractează, subordonează sau garantează împrumuturi în beneficiul CE Hunedoara sunt imputabile statului român. Prin urmare, împrumuturile în cauză implică resurse de stat a căror disponibilitate pentru CE Hunedoara este imputabilă statului român”, arată Comisia Europeană.

În primul rând, în ceea ce privește împrumutul care a făcut obiectul deciziei privind ajutorul pentru salvare din 21 aprilie 2015, autoritățile române au declarat că CE Hunedoara nu este în măsură să îl obțină de la băncile comerciale și, la un nivel mai general, au recunoscut că acesta oferă un avantaj.

“Partea prelungită și încă nerambursată a împrumutului pentru ajutor de salvare păstrat de CE Hunedoara constitute de asemenea un avantaj economic pe care compania nu l-ar putea obține în condițiile pieței, de exemplu prin refinanțarea și rambursarea părții de împrumut nerambursate cu un împrumut de la o bancă comercială. Un avantaj economic de natură similară a fost oferit CE Hunedoara, în calitatea sa de societate succesoare care exploatează activele de producere a energiei electrice ce au aparținut Electrocentrale Paroșeni și Electrocentrale Deva, prin intermediul ajutorului de stat care a făcut obiectul deciziei privind ajutorul incompatibil din 20 aprilie 2015 și, prin deducție, prin intermediul împrumutului public acordat CE Hunedoara pentru restituirea ajutorului. Ultimul împrumut menționat a fost acordat într-un moment în care, potrivit României, CE Hunedoara îndeplinea criteriile pentru a face obiectul procedurii de insolvență în conformitate cu legislația română și, prin urmare, este foarte puțin probabil ca societatea să fi găsit finanțare în condiții de piață”, mai notează documentul european.

Complexul Energetic Hunedoara nu îndeplinea condițiile eligibile pentru a putea beneficia de împrumuturi bancare. Istoricul societății nu era unul favorabil.

“În al doilea rând, în ceea ce privește aceste două împrumuturi, precum și celelalte trei împrumuturi contractate sau garantate de către Ministerul Finanțelor Publice din România în beneficiul CE Hunedoara, evaluarea trebuie să țină seama de situația financiară a societății și de istoricul predecesorilor săi, (…) la fel cum s-ar fi procedat în cazul în care acestea ar fi fost examinate de către orice creditor sau investitor de pe piață. Chiar înainte de aprilie 2015, când, potrivit informațiilor existente, CE Hunedoara nu era în măsură să aibă acces la finanțare în condiții de piață, societatea a înregistrat în mod constant pierderi începând din primul său an de funcționare deplină, când minele de cărbune și unitățile de producere a energiei electrice erau incluse în cadrul aceleiași societăți.  Companiile predecesoare care au exploatat minele de cărbune și unitățile de producere a energiei electrice în condiții economice similare privind factorii de cost, cererea și oferta pe piața energiei electrice din România nu au fost în măsură să își onoreze datoriile din care peste 1,2 miliarde EUR au rămas neplătite în urma lichidării. În calitate de societate creată recent, deși beneficiase de anularea majorității datoriilor societăților Electrocentrale Paroșeni și Electrocentrale Deva și Compania Națională a Huilei S.A. Petroșani, CE Hunedoara nu a reușit să aibă un istoric de creditare fiabil și solid, în absența căruia creditorii în condiții de piață sunt reticenți cu privire la finanțarea operațiunilor. Într-adevăr, cele cinci împrumuturi care fac obiectul prezentei proceduri au fost acordate de instituții financiare publice. În schimb, nu există dovezi că vreun creditor privat de pe piață ar fi acordat împrumuturi către CE Hunedoara într-o asemenea măsură”, mai arată documentul oficialilor europeni.

Societatea energetică hunedoreană a mai beneficiat de împrumuturi bancare, garantate de statul român. Și în acest caz, există suspiciuni.

“Prin urmare, în stadiul actual, Comisia are îndoieli cu privire la faptul că împrumuturile de la BCR și BRD contractate în beneficiul CE Hunedoara și împrumutul de la BIRD acordat CE Hunedoara care a fost garantat de către statul român, evaluate împreună cu partea nerambursată din împrumutul reprezentând ajutor pentru salvare și împrumutul nerambursat acordat pentru restituirea ajutoarelor incompatibile anterioare, luate în considerare fie împreună, fie separat, ar putea fi considerate compatibile cu piața internă”, mai arată documentul.

Dacă în urma anchetei, Comisia Europeană constată că au fost încălcate reglementările din tratatele europene, orice ajutor ilegal acordat societății hunedorene poate fi recuperat de la beneficiar.

 

Documentul integral poate fi cititi aici.

 

Monika BACIU

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.