Abateri financiare de peste 3 milioane de lei

Inspectorii Curții de Conturi au verificat activitatea Primăriei orașului Aninoasa. Perioada misiunii de audit a avut loc în perioada  29.06.2020 – 07.08.2020. inspectorii financiari au constatat abateri financiare de 3.424.000 lei și prejudicii de 2.552.000 lei.

Raportul publicat de Curtea de Conturi arată de unde sunt abaterile și prejudiciile.

O abatere financiară de 5.000 de lei stă în dreptul Școlii Gimnaziale Sfânta Varvara din Aninoasa și reprezintă „înregistrarea eronată în evidența contabilă a Școlii Gimnaziale Sfânta Varvara Aninoasa a unor mijloace fixe, prin cuprinderea acestora în categoria obiectelor de inventar”.

După misiunea de control, deficiențele au fost remediate, astfel „au fost înregistrate corect, în evidența contabilă, bunurile de natura mijloacelor fixe aparținând Școlii Gimnaziale Sfânta Varvara Aninoasa”.

În ceea ce privește calitatea gestiunii economico-financiare, inspectorii financiari au notat faptul că la UAT Aninoasa „nu au fost respectate prevederile legale cu privire la efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului; nu au fost respectate prevederile legale cu privire la actualizarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public; stabilirea eronată și neînregistrarea în contabilitate a prejudiciului adus bugetului local determinat de nedepunerea integrală la casieria centrală a sumelor în numerar reprezentând încasările din impozite și taxe locale și încasări din chirii; nu au fost evaluate/reevaluate bunurile aparținând patrimoniului UATO Aninoasa; angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata de cheltuieli bugetare pentru reparații efectuate la imobile aflate parțial în proprietatea UATO Aninoasa, cu nerespectarea prevederilor legale; angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata de cheltuieli bugetare pentru reparații capitale la acoperișul unui imobil, efectuate și în anul anterior și aflate în perioadă de garanție contractuală;  angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata unor articole de lucrări neexecutate; neurmărirea încasării creanțelor provenite din contracte de concesiune/închiriere, în interiorul termenului de prescripție; nerespectarea în totalitate a prevederilor legale cu privire la realizarea obiectivelor de investiții”.

 

Monika BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *