ADRVEST a lansat Strategia Regională pentru Specializare Inteligentă. Se pot trimite propuneri sau observații

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest lansează în consultare publică versiunea actualizată a Strategiei Regionale pentru Specializare Inteligentă 2021-2027 (RIS3).

Această nouă versiune propune o corelare a domeniilor de specializare inteligentă regionale cu direcțiile majore de dezvoltare ale Regiunii Vest, finanțate prin Programul Regional Vest (PRV) 2021-2027, precum și cu documentele strategice ale Uniunii Europene (Noua Agendă Europeană de Inovare, Politica Industrială,  Deceniului Digital al Europei, ș.a).

Elaborarea Strategiei regionale de specializare inteligentă reprezintă o condiție favorizantă pentru accesarea finanțărilor europene disponibile în cadrul Obiectivul de politică 1 (OP1) al Politicii de Coeziune a UE: „O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente”.

„Strategia de specializare inteligentă (S3) este o un document de politică de inovare, cu relevanță teritorială, ce are ca scop prioritizarea dezvoltării regionale pe sectoare, domenii sau tehnologii inovatoare, identificate cu ajutorul proceselor de descoperire antreprenorială (EDP). Aceste procese implică o abordare participativă la nivelul actorilor din ecosistemul regional (mediul public, privat, academic/CDI, societatea civilă) și își propun să evidențieze, prin prisma capacităților științifice și tehnologice ale acestora, atuurile pe care se poate dezvolta specializarea inteligentă regională. Politica de descentralizare a managementului fondurilor europene este însoțită, la nivelul Regiunii Vest, de elaborarea unei strategii de specializare inteligentă, S3 Vest, care stabilește cadrul conceptual și operațional prin care se vor implementa acțiuni de CDI cu specificitate teritorială, elabora documente de programare relevante perioada 2021-2027 și sprijini generarea și dezvoltarea de proiecte inovatoare. Principalul instrument financiar pentru implementarea S3 Vest îl reprezintă Programul Regional Vest(PRV) 2021-2027, Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR Vest) urmând să joace rolul de Autoritate de Management. În plus, S3 Vest este documentul care prevede măsuri concrete de consolidare a relației dintre mediul academic, antreprenorial și infrastructura de CDI și evidențiază modul în care inovarea poate stimula apariția și crearea de valoare adăugată la nivel regional”, arată ADRVEST.

RIS3 este un document strategic de politică de inovare, cu relevanță teritorială și se adresează întregului ecosistem de inovare din regiune: mediul de afaceri, mediul de cercetare, administrația publică și societatea civilă.

Procesul de elaborare se bazează pe un parteneriat solid la nivelul ecosistemului regional de inovare între ADR Vest și toți actorii interesați. Contribuția partenerilor regionali la elaborarea RIS3, inclusiv prin participarea la procesele de descoperire antreprenorială, are un rol cheie în identificarea nevoilor reale de dezvoltare ale regiunii și stabilirea direcțiilor prioritare de dezvoltare.

În acest sens, ADR Vest așteaptă propuneri sau observații din partea colaboratorilor regionali, pentru completarea documentului RIS3. Acestea pot fi transmise până la data de 18 septembrie 2023, printr-un e-mail pe adresa planificare@adrvest.ro.

 

Monika BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *