Aproape jumătate dintre consumatorii casnici de energie electrică vor plăti de astăzi preţuri mai mari

Mai mult de jumătate dintre consumatorii casnici de energie electrică vor plăti de joi preţuri mai mari. Aceeaşi situaţie se înregistrează şi în cazul gazelor naturale. Creşterea preţului facturii este valabilă pentru cei care nu au optat încă pentru ofertele din piaţa concurenţială.

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a aprobat un ordin care le permite clienţilor casnici ca, cel puţin până la data de 30 iunie 2021, să primească din partea furnizorului actual de energie cea mai bună ofertă, fără abonament, şi vor putea beneficia de o reducere comercială care să acopere diferenţa dintre preţul din oferta de serviciu universal aplicabilă în primul semestru al anului 2021 şi preţul din oferta concurenţială cu valoarea cea mai mică.

De la 1 iulie valabilitatea acestei prevederi încetează, urmând ca cei care nu au optat în această perioadă pentru piaţa concurenţială să rămână cu oferta de serviciu universal şi să nu mai beneficieze de  reducere.. Ei pot trece gratuit oricând, şi după 1 iulie, în piaţa concurenţială, astfel că nimeni nu rămâne fără energie electrică.

Consumatorii care rămân însă la serviciul universal, la unul dintre furnizorii de ultimă instanţă, vor plăti mai mult. Discountul reprezintă diferenţa dintre preţul de serviciu universal şi cea mai ieftină ofertă a furnizorului actual, însă diferenţa este nesemnificativă. De exemplu, la furnizori această reducere poate fi de 1-2 lei la un consum de 100 KWh.

Oficial ANRE: Scumpirile de la 1 iulie sunt mai semnificative la gaze decât la electricitate

“Eliminarea preţurilor reglementate s-a făcut la 1 ianuarie. La acest moment, din cei 8,9 milioane de clienţi casnici, circa 3 milioane erau în piaţa concurenţială, deci o treime dintre clienţi aveau un contract concurenţial. După cinci luni, la sfârşitul lunii mai, alţi 1,3 milioane de consumatori au semnat un contract concurenţial, deci am ajuns la un procent de 48%. Avem o medie de circa 200-250.000 de contracte noi încheiate în fiecare lună, deci la sfârşitul lunii iunie vom avea peste jumătate din consumatorii casnici de energie electrică cu un contract concurenţial semnat”, a explicat recent vicepreşedintele Autorităţi Naţionale în Domeniul Energiei Electrice (ANRE), Zoltan Nagy-Bege.

În ceea ce priveşte piaţa gazelor naturale, situaţia este similară, din 4 milioane de consumatori, 600 erau deja pe piaţa concurenţială, iar alţi 1,5 milioane au semnat după momentul liberalizării de la mijlocul anului trecut. De altfel, scumpirile de la 1 iulie sunt mai semnificative la gaze decât la electricitate.

În cazul E.On şi Engie, care controlează 90% din piaţă, creşterile vor fi între 13% şi 25%. În ceea ce-i priveşte pe ceilalţi furnizori de gaze, unul dintre aceştia a anunţat chiar o scădere de 2%, în timp ce altul a anunţat o majorare de 50% a preţului, rezultând o medie de 17%.

Oficialul ANRE a mai precizat şi cu cât se vor scumpi facturile finale în cazul celor patru principali furnizori de electricitate din România: Enel, Electrică, CEZ şi E.ON.

“Aşa cum evoluează şi preţurile din piaţa angro, şi cele din piaţa cu amănuntul pentru consumatorii casnici sunt în creştere. La cei patru furnizori de ultimă instanţă, creşterile pentru energia activă sunt undeva între 3% şi 13%, ceea ce conduce la o creştere a facturii cu până la 7%”, a mai explicat oficialul ANRE.

Furnizorii sunt obligaţi să publice oferte-tip, cumulativ, prin următoarele mijloace proprii: pe pagina proprie de internet; în aplicaţia informatică „Comparator al ofertelor-tip de furnizare a energiei electrice“ publicată pe pagina de internet a ANRE; la punctul unic de contact.

Conform datelor furnizate de ANRE, numărul consumatorilor casnici care se găsesc în piaţa concurenţială este:

  • piaţa gazelor naturale: total consumatori: 3,9 milioane, din care consumatori în piaţa concurenţială: 1,4 milioane
  • piaţa energiei electrice: Total consumatori: 8,9 milioane, din care consumatori în piaţa concurenţială: 4,28 milioane

Documentele necesare pentru încheierea unui contract

Pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, solicitantul trebuie să prezinte furnizorului următoarele documente:

  1. acordul solicitantului exprimat în scris, aferent cererii de încheiere a contractului, sau telefonic, conform dispoziţiilor legale în vigoare;
  2. copia actului de identitate/certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului al solicitantului;
  3. declaraţiA pe proprie răspundere a solicitantului: privind deţinerea unui drept locativ, cu precizarea calităţii sale (proprietar/coproprietar, unic moştenitor, comoştenitor, soţ, chiriaş, beneficiar rentă viageră etc);  privind faptul că nu există litigii locative cu privire la spaţiul pentru care se solicită încheierea contractului, iar în cazul în care se dovedeşte contrariul, exprimarea acordului pentru rezilierea contractului, cu posibilitatea actualizării declaraţiei, dacă este cazul, atât prin mijloace de comunicare la distanţă, cât şi prin acord tacit.
  4. Prezentarea documentelor, precum şi încheierea contractului de furnizare a energiei electrice se pot realiza şi prin mijloace electronice.

Clientul casnic şi clientul noncasnic vor comunica noului furnizor indexul autocitit. Acest lucru va fi făcut la data transmiterii notificării de schimbare a furnizorului.

Noul furnizor are obligaţia de a prelua şi de a transmite operatorul de reţea indexul autocitit de clientul final, odată cu comunicarea datelor referitoare la contractul de furnizare.

Indexul autocitit se ia în considerare de către operatorul de reţea la stabilirea consumului de energie electrică în procesul de schimbare a furnizorului.

În cazul în care clientul final nu transmite indexul autocitit, operatorul de reţea are obligaţia citirii indexului echipamentului de măsurare în perioada cuprinsă între data transmiterii notificării de schimbare şi data schimbării efective a furnizorului.

Convenţia de consum încheiată de către furnizor cu clientul final devine obligatorie, datele de consum înscrise în aceasta vor fi utilizate şi pentru facturarea  serviciilor de distribuţie în cazul în care nu este citit/autocitit indexul echipamentului de măsurare; datele de consum transmise furnizorului de către operatorul de distribuţie se stabilesc de către operatorul de distribuţie, după caz, pe baza: consumului de energie electrică înregistrat la locul de consum în perioada similară a anului precedent sau a consumului de energie electrică determinat ţinând cont de cele mai recente citiri efectuate de operatorul de distribuţie; profilului de consum specific, determinat de operatorul de distribuţie pentru categoria respectivă de client final în cazul în care pentru locul de consum nu există istoric de consum.

Operatorii de distribuţie au obligaţia de a asigura accesul gratuit fiecărui client final şi al furnizorului acestuia la informaţiile din baza de date prin accesarea paginilor web ale acestora, astfel încât fiecare client final de energie electrică să îşi poată accesa propriul istoric de consum.

La cererea clientului final a unei oferte de furnizare, furnizorul este obligat să comunice într-un interval de cel mult 15 zile lucrătoare o ofertă privind condiţiile echitabile de furnizare a energiei electrice, care conţine, obligatoriu, preţul de furnizare, termenii de plată şi data-limită de încheiere a contractului de furnizare.

De asemenea, pentru cei care încă nu sunt hotărâţi sau nu ştiu să încheie contracte pe piaţa liberă, Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a publicat tutoriale video prin care consumatorii de energie electrică şi gaze naturale pot învăţa cum să aleagă cele mai bune oferte de furnizare a energiei electrice şi gazelor naturale.

Facturile vor creşte

Potrivit estimărilor Asociaţiei Energia Inteligentă, preţul energiei va creşte de la 1 iulie pentru consumatorii casnici care nu au încheiat un contract pe piaţa liberă, cu acelaşi furnizor sau cu altul, preferând să rămână în regim de serviciu universal. Asociaţia consideră că vor urma două etape de majorare a facturilor pentru aceşti consumatori: una la 1 iulie, în medie cu 4,8%, şi cealaltă la 1 ianuarie 2022, în medie cu 5%.

Posibilele scumpiri vin după cea de la 1 ianuarie 2021, când preţurile în serviciul universal practicate de furnizorii de ultimă instanţă (Enel, CEZ, E.ON, Electrica) au crescut cu până la 26%. Până acum, consumatorii din serviciul universal au beneficiat de anumite discounturi din partea furnizorilor de ultimă instanţă, reduceri care nu mai sunt valabile de la 1 iulie.

„Au apărut primele cifre privind creşterea preţului energiei electrice pentru consumatorii casnici care se găsesc în Serviciul Universal (consumatorii care nu au trecut în piaţa concurenţială şi au rămas la acelaşi furnizor), care arată o creştere de la 1 iulie 2021 a preţului mediu pentru aceştia cu 4,8%. Din păcate este doar o primă etapă a creşterii preţului, la 1 ianuarie 2022 probabil urmează o nouă majorare cu încă 5%”, arăta Asociaţia Energia Inteligentă.

Un furnizor începe să-şi achiziţioneze de la miijlocul anului în curs energia pe care trebuie să o livreze clienţilor anul viitor. Astfel că în anul 2019, furnizorii au achiziţionat energia pentru anul 2020. Mulţi furnizori însă nu şi-au mai achiziţionat din 2020 energia ce urma a fi livrată clienţilor în anul 2021, mizând pe piaţa spot, care, în anul 2020, unde preţurile au fost mult mai bune decât cele din piaţa la termen.

Furnizorii pierd bani acum, deoarece nu şi-au asigurat cantitatea necesară de energie, iar cererea a crescut. Ei au încheiate contracte de alimentare a clienţilor la preţuri de 240 – 250 lei/MWh şi trebuie să cumpere energie la preţurile din Piaţa pentru Ziua Următoare, care au ajuns la o medie de 400 – 450 lei/MWh. Asistăm acum la preţuri şi de peste 700 lei/MWh pe piaţa spot.

 

 

news.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *