Asociaţia Municipiilor din România critică un proiect de ordonanţă al Ministerului Finanţelor

Ministerul Finanţelor publice a pus în dezbatere publică un proiect de ordonanţă privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Între măsurile preconizate se află includerea în baza de calcul al contribuţiilor sociale obligatorii (CAS, CASS şi CAM), a biletelor de valoare sub forma tichetelor cadou acordate potrivit legii, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, pentru alte situaţii decât decât cele cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum şi cele oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie. Se menţine regimul de exceptare de la plata contribuţiilor sociale numai pentru tichetele cadou acordate de angajator/plătitor cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum şi cele oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie, în limita plafonului de 150 lei/eveniment/persoană.

De asemenea, nivelul accizei totale pentru ţigarete va creşte, începând cu 1 septembrie 2019, de la 483,74 lei/1.000 ţigarete la 503,97 lei/1.000 de ţigarete.
Ordonanţa introduce băuturile răcoritoare cu un conţinut ridicat de zaharuri în sfera produselor supuse accizelor nearmonizate.
În acelaşi timp, se propune ca ministerele şi Secretariatul General al Guvernului să supună Guvernului spre adoptare proiectele de acte normative prin care numărul total de posturi de secretar de stat, subsecretar de stat şi de funcţii asimilate funcţiilor de secretar de stat şi subsecretar de stat la nivelul tuturor ministerelor, precum şi a celorlalte instituţii şi autorităţi publice din subordinea/coordonarea Guvernului sau a ministerelor se va reduce cu 50%.
La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile şi autorităţile publice. Pentru posturile pentru care au fost demarate procedurile de organizare a concursurilor anterior intrării în vigoare a ordonanţei, se continuă procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor în vigoare la acea dată.
După data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, ordonatorii de credite pot ocupa prin concurs sau examen posturi conform principiului: ”unu la trei” din totalul posturilor ce se vor vacanta, respectiv la trei posturi ocupate devenite vacante, un post ocupat. Prin excepţie, se pot organiza concursuri sau examene pentru: ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante de personal didactic de predare; ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante de personal medico-sanitar; posturile vacante necesare încadrării, în condiţiile legii, a promoţiei de ofiţeri, subofiţeri, agenţi de poliţie, maiştri militari, funcţionari publici cu statut special din anul 2019; posturile vacante necesare încadrării promoţiei 2019 a Institutului Naţional al Magistraturii.
Se propune ca autorităţile şi instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, să nu poată achiziţiona din fonduri publice servicii de telefonie mobilă pentru personalul angajat, cu excepţia demnitarilor.
Se estimează că măsurile cuprinse în ordonanţă vor aduce la buget peste jumătate de miliard de lei doar în acest an.

Asociaţia Municipiilor din România (AMR ) a anunţat, într-un comunicat de presă, că Municipiile din România îşi exprimă opoziţia fermă ca administraţia publică locală să facă obiectul acestor noi măsuri.

„Pentru prima oară, prin intrarea în vigoare a Legii nr. 153/2017, a fost recunoscut în mod real dreptul autorităţilor locale de a stabili şi implementa propria politică de personal, ţinând cont de realităţile sociale şi de planurile de dezvoltare locală. Renunţarea la acest principiu, la numai 2 ani de la statuarea lui legală, nu este oportun. Cele mai multe municipii au trecut în ultimii doi ani de la apariţia legii salarizării printr-un amplu proces de restructurare a schemelor de personal, de reaşezare a atribuţiilor în cadrul unor structuri organizatorice mai suple în primării si în instituţiile publice locale. Blocarea angajărilor în administraţia publică locală ar reprezenta doar o măsură arbitrară, de natură să îngreuneze activitatea administraţiei locale, atât de grea încercată de continua «reformă fiscală şi bugetară»”, precizează asociaţia.

Aceasta reclamă „o afectare nepermisă a principiului autonomiei locale”.

„MFP propune interdicţia de a achiziţiona din fonduri publice servicii de telefonie mobilă pentru personalul angajat, cu excepţia persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică. Vă comunicăm că telefonia mobilă asigură un contact direct al serviciilor publice cu cetăţeanul: nici nu putem să ne închipuim servicii publice locale de calitate fără internet şi telefonie mobilă. Poliţiştii locali, inspectorii din cadrul serviciilor de administrare a domeniului public (parcări, pază), pesonalul din sfera serviciilor de utilităţi publice, asistenţii sociali care pătrund în zone rău famate, etc. utilizează telefonia mobilă şi aplicaţii mobile pentru furnizarea unor servicii de calitate şi pentru propria siguranţă”, se arată în comunicat.

Asociaţia Muncipiilor solicită Guvernului să ia măsuri reale de modernizare a administraţiei, cum ar fi: „doptarea Codului Finanţelor Publice Locale şi stabilirea cotelor din impozitul pe venit ce revin UAT-urilor, asigurând astfel predictibilitatea bugetelor ce revin serviciilor publice locale (apă, canalizare, salubritate, transport public local, iluminat, investiţii în şcoli, creşe, grădiniţe şi spitale, drumuri, etc.); respectarea obligaţiei asumate prin Programul de Guvernare, de a suporta integral de la bugetul de stat, cheltuielile cu asistenţa socială; transparentizarea activităţii ANAF şi crearea posibilităţii ca APL să aibă acces permanent la informaţiile privind colectarea IV, care constituie una din sursele de venit a bugetelor locale; reglementarea legală a obligaţiei MFP prin DGFPL de a transmite trimestrial, către toate UAT-urile, informaţii privind incasarile totale din impozitul pe venit la nivelul fiecărei UAT, respectiv sumele achitate cu titlu de impozit pe venit atât de contribuabilii mici şi mijlocii, cât şi de contribuabilii mari administraţi în prezent de Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili; adoptarea de urgenţă a rectificării bugetare şi acordarea către UAT-uri a sumelor din ce li se cuvin, conform cotelor prevăzute în Legea bugetului de stat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *