Câți asistenți personali figurează în evidențele DAS Deva și ce atribuții au aceștia

Direcția de Asistență Socială Deva a prezentat consilierilor locali, în ședința ordinară de joi, 25 august 2022, raportul privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu dizabilități încadrate în grad grav.

Conform Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, DAS Deva prezintă, semestrial, Consiliului Local Deva un raport cu privire la activitatea asistenților personali, care cuprinde informații vizând dinamica angajării asistenților personali, modul în care se asigură înlocuirea acestora pe perioada concediului de odihnă, precum și numărul de controale efectuate în rândul acestora și problemele sesizate.

Astfel, în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2022, au fost încheiate 24 de contracte individuale de muncă (17 – pe perioadă determinată și 7 – pe perioadă nedeterminată), în timp ce alte 12 contracte de muncă au încetat, majoritatea (9) având ca motiv decesul persoanei cu dizabilități.

În același interval, numărul mediu lunar al asistenților personali a fost 172, cei mai mulți dintre aceștia (178) fiind înregistrați în luna iunie 2022, iar cei mai puțini (168) în lunile ianuarie și februarie, potrivit datelor oficiale ale Compartimentului Monitorizare Asistenți Personali din cadrul Serviciului Resurse Umane al DAS Deva.

Pe de altă parte, raportul mai precizează că un număr de 85 de asistenți personali au beneficiat de concediu de odihnă, în primele 6 luni ale acestui an, în această perioadă persoanele cu dizabilități aflate în îngrijirea lor beneficiind de o indemnizație de 1.524 lei/persoană.

În același context, 170 este numărul controalelor efectuate de reprezentanți ai DAS Deva pentru a verifica activitatea asistenților personali și respectarea de către aceștia a atribuțiilor din fișa postului

Potrivit Legii nr. 448/2006, republicată, copilul și persoana adultă cu dizabilități, încadrați în grad grav au dreptul la un asistent personal. Aceștia sau reprezentanții lor legali pot opta între asistentul personal și primirea unei indemnizații lunare care este, în prezent, de 1.524 lei/persoană.

Asistentul personal are obligația să supravegheze și să acorde asistență și îngrijire persoanei cu dizabilități și poate fi încadrat cu contract individual de muncă, salariul său fiind stabilit în conformitate cu prevederile Legii-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

În prezent, numărul asistenților personali aflați în evidența Direcției de Asistență Socială Deva este 182, dintre care 58 cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, iar alți 124, pe perioadă nedeterminată.

 

Direcția de Asistență Socială Deva

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *