IMPORTANT! În atenția persoanelor care beneficiază de locuințe sociale în BLOCUL NR. 9 – Strada ZĂVOI

Direcția de Asistență Socială Deva prelungește cu o săptămână perioada de depunere a documentelor pentru reînnoirea contractelor de închiriere a locuințelor sociale – în cazul persoanelor care locuiesc în Blocul nr. 9, de pe Strada Zăvoi, din Deva, ale căror contracte expiră în data de 31 august 2022.

 

Noul TERMEN limită de depunere a documentelor este vineri, 29 IULIE 2022.

Actele necesare pentru prelungirea valabilității contractelor de închiriere se depun la Direcția de Asistență Socială Deva – Biroul Fond Locativ (Str. I.L. Caragiale, nr. 4, etaj 1).

 

IMPORTANT! Chiriașii care nu prezintă documentele solicitate și nu achită integral chiria și taxele comune pentru locuința socială, până la data de 29 IULIE 2022, nu mai pot beneficia de prelungirea contractelor.

 

ACTE NECESARE pentru reînnoirea contractelor de închiriere:

  1. ACTE DOVEDITOARE privind VENITUL net realizat în luna iunie 2022 de către titular și membrii familiei acestuia, respectiv:

– pentru angajații care își desfășoară activitatea în țară – adeverință de salarizare cu venitul net realizat și extras REVISAL, eliberat de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM)

– pentru angajații care își desfășoară activitatea în străinătate – adeverință de salarizare privind venitul net realizat, tradusă în limba română

adeverință ANAF privind veniturile impozabile realizate, altele decât cele salariale (obligatoriu)

– pentru pensionari – cupon de pensie pe ultima lună

– pentru persoanele cu dizabilități – cupon indemnizație pe ultima lună sau extras de cont de la bancă

– pentru persoanele care beneficiază de indemnizație de creștere a copilului și/sau alocație de stat pentru copii – fișa plătitorului, de la Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Hunedoara

– pentru persoanele care beneficiază de ajutor social – fișa plătitorului, de la Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială (AJPIS)

– pentru elevi și studenți – adeverință de la unitatea de învățământ, din care să rezulte că beneficiază de bursă socială / bursă de merit / bursă de studii / bani de liceu sau orice alt tip de bursă

– alte acte doveditoare privind veniturile (după caz)

– pentru persoanele care nu pot face dovada veniturilor – adeverință eliberată de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și extras REVISAL, eliberat de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM)

  1. DECLARAȚIE NOTARIALĂ, pentru toate persoanele majore din familie, din care să rezulte că:

– nu dețin în proprietate o locuință

– nu au înstrăinat o locuință după data de 1 ianuarie 1990

– nu au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe

– nu dețin, în calitate de chiriaș, o altă locuință din fondul locativ de stat

 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE se pot obține la numerele de telefon 0755.878.380, 0737.036.002 și 0254.218.030 / Tasta 3 (Biroul Fond Locativ – locuințe sociale), de luni până joi – între orele 8:00-11:00 și 14:00-16:00 sau vineri – între orele 8:00-11:00.

 

DE REȚINUT! Persoanele care beneficiază de locuințe sociale în Blocul nr. 9, de pe Strada Zăvoi, ale căror contracte de închiriere expiră la sfârșitul lunii august au fost notificate, în scris, de către DAS Deva, în luna iunie 2022, cu privire la perioada de depunere a documentelor necesare prelungirii contractelor.

 

Direcția de Asistență Socială Deva

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *