Chiriile se actualizează cu rata inflației

Primăria Municipiului Deva aduce la cunoștința titularilor contractelor de închiriere pentru locuințele ANL1, ANL2 și ANL3 cărora le-a fost modificată chiria în anul 2017, precum și a titularilor cărora le-au fost atribuite, prin redistribuire, locuințe în aceste imobile, în anul 2017 că trebuie să se prezinte la Direcția de Asistență Socială Deva (str. I.L. Caragiale, nr. 4), până la data de 31 ianuarie 2018, în vederea actualizării chiriei cu rata inflației.

Titularii contractelor de închiriere pentru locuințele ANL vor prezenta următoarele acte doveditoare:

– adeverință de salarizare privind venitul net lunar realizat în perioada ianuarie-decembrie 2017 – în cazul angajaților care își desfășoară activitatea în țară;

– adeverință de salarizare privind venitul net lunar realizat în perioada ianuarie-decembrie 2017, tradusă în limba română – în cazul angajaților care își desfășoară activitatea în străinătate;

– adeverință de la Administrația Finanțelor Publice Deva, din care să rezulte că nu înregistrează venituri, și extras Revisal, de la Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara – în cazul persoanelor care nu au loc de muncă;

– adeverință de la unitatea de învățământ, pentru perioada ianuarie-decembrie 2017, din care să rezulte că beneficiază/nu beneficiază de bursă socială, bursă de merit, bursă de studii, bani de liceu sau orice alte burse – în cazul elevilor și studenților;

– alte venituri: cupon alocație de stat, cupon alocație de susținere a familiei, cupon de pensie, ajutor social, pensie de urmaș, pensie alimentară, indemnizație ajutor de șomaj, indemnizație pentru creșterea copilului sau orice alte venituri realizate în perioada ianuarie-decembrie 2017.

Dacă titularii contractelor de închiriere pentru locuințele ANL nu vor prezenta, până la termenul stabilit, documentele din care să rezulte venitul mediu net lunar pe membru de familie, conform prevederilor Legii nr. 278/2017 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2017, pentru actualizarea anuală a chiriei realizată în condițiile legii, chiria calculată potrivit prevederilor art. 7 din lege se ponderează numai cu coeficienții după ierarhizarea localităților pe ranguri și anul recepției la terminarea lucrărilor, fără a se aplica și coeficientul de pondere în funcție de veniturile medii nete pe membru de familie ale titularului contractului de închiriere, realizate în ultimele 12 luni.

Persoanele care doresc informații suplimentare le pot obține la numărul de telefon 0737.036.001.

 

 Biroul de presă

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *