Concedii medicale și indemnizații de asigurări sociale

Comunicat de presă CNAS Hunedoara

Începând cu luna ianuarie 2018, în conformitate cu prevederile OUG 99/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate și Ordinului MS/CNAS 15/1.311/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, persoanele fizice prevăzute la art. 1, (2) din OUG 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, actualizată, se pot asigura în sistemul de asigurări sociale de sănătate doar pe bază de contract de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate. Contractul se înregistrează la casa de asigurări de sănătate și produce efecte de la data înregistrării.

Modelul de contract de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, precum și modelul de act adițional se regăsesc în Ordinul MS/CNAS 15/1.311/2018 la anexele 2 și 3, dar și pe site-ul Casei de Asigurări de Sănătate Hunedoara la adresa: http://www.cnas.ro/cjashd/page/concedii-medicale-i-indemnizatii-de-asigurari-sociale.html.

Totodată, potrivit noilor norme metodologice de acordare a concediilor medicale aplicabile din luna ianuarie 2018, dreptul la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate este condiţionat de plata unei contribuţii pentru asigurarea pentru concedii şi indemnizaţii în cota de 1%, aplicată asupra venitului lunar ales înscris în contractul de asigurare, care se face venit la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor prevăzute la concedii medicale şi indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii, pentru concedii medicale şi indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale, pentru concedii medicale şi indemnizaţii pentru maternitate, pentru concedii medicale şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav, este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.

 

Biroul de presă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *