Concurs de admitere la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Hunedoara recrutează candidaţi pentru concursul de admitere organizat în anul 2021 la Academia de Poliție  Alexandru Ioan Cuza  București, după cum urmează:

 

ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA” BUCUREŞTI:

 

Locurile la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București sunt comune pentru femei şi bărbaţi.

 

 • 7 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Poliție, pentru învăţământul cu frecvenţă – domeniul de licenţă „Drept”, programul de studii universitare de licenţă/specializare „Drept”, specialitatea „jandarmi”;
 • 100 locuri cu taxă alocate personalului Ministerului Afacerilor Interne la Facultatea de Poliție, pentru învăţământul la distanță (ID) – domeniul de licenţă „Drept”, programul de studii universitare de licenţă/specializare „Drept”;
 • 60 locuri alocate la Facultatea de Poliție pentru învăţământul cu frecvenţă – domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, specialitatea „jandarmi” (din care 2 locuri pentru romi, 2 locuri pentru maghiari şi 2 locuri pentru alte minorităţi), astfel:
 • 52 locuri alocate Jandarmeriei Române;
 • 2 locuri alocate SIE;
 • 1 loc alocat Comenduirii;
 • 5 locuri alocate SPP;
 • 6 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Poliţie pentru învăţământul cu frecvenţă redusă – domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, specialitatea „jandarmi”.

 

Condiţii şi criterii specifice de recrutare pentru candidaţii la concursul de admitere la Academia de Poliție„Alexandru Ioan Cuza” București:

 

 1. a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 5. e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaților la examenele de admitere în instituțiile de învățământ, să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, pentru candidații la examenele de admitere în instituțiile de învățământ;
 7. g) să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate;
 8. h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. l) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs de admitere;
 13. n) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
 14. o) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 15. p) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Aptitudinea/inaptitudinea prevăzută la alin. (1) lit. d) se constată de structurile de specialitate ale M.A.I., printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.

Dovada îndeplinirii condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. f) se face cu diplomă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat.

 

Cererile-tip de înscriere se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se transmite exclusiv în format electronic la adresa de e-mail resurseumane@jandarmihunedoara.ro până în data de 11.07.2021, ora 16.00, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

Candidații care au depus cererea de înscriere vor primi pe adresa de e-mail de pe care au trimis solicitarea de înscriere, sau la o adresă de e-mail indicată de candidat, codul unic de identificare care va fi folosit pe întreaga procedură de concurs.

Dosarele de recrutare, în volum complet, vor fi depuse la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Hunedoara, din Deva, str. Titu Maiorescu, nr. 30,  zilnic de luni până vineri, între orele 08.00 – 15.00 până în data de 23.07.2021, ora 15.00.

 

Persoanele care îndeplinesc condiţiile de recrutare cuprinse în prezentul anunț şi care intenţionează să participe la concursul de admitere la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza” București, pot obţine mai multe informaţii de la Serviciul Resurse Umane al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Hunedoara, telefon 0254/228910, int. 24407 sau 24535, zilnic de luni până vineri, între orele 08.00 – 16.00.

 

COMPARTIMENTUL INFORMARE, RELAŢII PUBLICE ŞI CU PUBLICUL

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *