Deva: Consiliul Local este convocat de îndată, în ședință extraordinară

Astăzi, 21 octombrie 2022, începând cu ora 12:00, consilierii locali sunt convocați în ședință  extraordinară de îndată pentru a supune la vot următoarele proiecte de hotărâre:

A.  Direcția tehnică
1.   Aprobarea Devizului general al obiectivului de investiții „Amenajare zonă pietonală centrul istoric”, actualizat cu valoarea rezervei de implementare destinată finanțării ajustărilor de preț, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator: Primar Nicolae-Florin Oancea

2.   Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.467/2018 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe A – B-dul Iuliu Maniu din municipiul Deva” cod SMIS 120396 și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator: Primar Nicolae-Florin Oancea

3.   Aprobarea depunerii proiectului „Anvelopare termică bloc de locuințe sociale situat în Deva, Aleea Streiului nr.24″, în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/1/A.2/1, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 1 – Schema de Granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.2 Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială, din Planul Național de Redresare și Reziliență;
Iniţiator: Primar Nicolae-Florin Oancea

II.        Diverse

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *