DAS Deva: A fost aprobat Planul de măsuri de asistență medicală comunitară pentru anul 2024

Consiliul Local Deva a aprobat, în cea mai recentă ședință ordinară, Planul de măsuri de asistență
medicală comunitară pentru anul 2024. Documentul are ca principale obiective identificarea
problemelor medico-sociale ale comunității locale și facilitarea accesului populației la servicii medicale
– în special al persoanelor din grupurile vulnerabile, precum și promovarea comportamentelor
favorabile unui stil de viață sănătos, prin desfășurarea de acțiuni de educație pentru sănătate,
urmărindu-se astfel prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc determinanți din mediul de
viață.

Măsurile cuprinse în planul anual de asistență medicală comunitară vizează, printre altele:
– informarea populației în privința dreptului la pachetul minimal de servicii de sănătate pentru
persoanele care nu sunt incluse în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și, de asemenea, identificarea
persoanelor neînscrise pe listele medicilor de familie (în special a copiilor și femeilor însărcinate), în
vederea obținerii de către acestea a calității de asigurat de sănătate
– desfășurarea de acțiuni de educație pentru sănătate și participarea populației la programe naționale de
screening și la controale medicale periodice, care contribuie la menținerea și îmbunătățirea stării de
sănătate
– desfășurarea de campanii de educație sanitară privind bolile transmisibile HIV/SIDA, tuberculoză etc.
– derularea de activități de informare și consiliere a adolescentelor și femeilor tinere cu privire la
sănătatea reproducerii, sănătatea mamei și a copilului și prevenirea și combaterea violenței în familie
– monitorizarea și supravegherea copiilor din „Evidența specială” (respectiv, copiii cu HIV/SIDA,
TBC, boli rare, tulburări mintale și de comportament, consumatori de substanțe interzise etc.)
– efectuarea de vizite la domiciliul persoanelor vârstnice singure, pentru furnizarea de servicii de
asistență medicală în limita competențelor profesionale etc.

Asistența medicală comunitară urmărește îmbunătățirea stării de sănătate a populației prin asigurarea
echitabilă a accesului la servicii de sănătate a tuturor persoanelor din comunitatea locală, indiferent de
statutul socio-economic sau nivelul de educație al acestora. Serviciile de asistență medicală comunitară
se adresează în principal categoriilor de persoane vulnerabile.
Planul de măsuri de asistență medicală comunitară pentru anul 2024 a fost aprobat de Consiliul Local
Deva prin Hotărârea nr. 85/2024, care poate fi consultată la sediul Direcției de Asistență Socială Deva
și pe www.primariadeva.ro , Secțiunea Servicii publice – Direcția de Asistență Socială.
Direcția de Asistență Socială Deva

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *