Exproprieri pentru linia ferată Curtici – Simeria

Guvernul a adoptat proiectul de hotărâre de Guvern privind aprobarea declanşării procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ – teritoriale, situate pe amplasamentul suplimentar care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitarea liniei C.F. Frontieră – Curtici – Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km 614-Gurasada şi Tronsonul 3:Gurasada- Simeria” pentru unităţile administrativ-teritoriale: Simeria, Deva, Veţel, Brănişca, Ilia, Gurasada, Burjuc şi Zam-judeţul Hunedoara

Infrastructura feroviară publică din România reprezintă una din componentele principale ale sistemului naţional de transport. În perioada 1993 – 1996 Parlamentul României a ratificat aderarea ţării noastre la următoarele convenţii şi acorduri internaţionale pentru integrarea reţelei feroviare naţionale în reţeaua europeană.

„Ultima Conferinţă Paneuropeană de transporturi de la Helsinki (iunie 1997) a stabilit cele 10 coridoare de transport feroviar care vor străbate Europa, trei dintre aceste coridoare traversând teritoriul României, respectiv coridoarele IV, VII şi IX. De o importanţă deosebită pentru multe ţări europene este coridorul IV Paneuropean Berlin – Nurnberg – Praga – Budapesta – Constanţa – Istanbul – Thessaloniki”. Pe teritoriul României, componenta feroviară a coridoriului IV paneuropean are traseul principal Frontieră – Curtici – Arad – Sighişoara – Braşov – Bucureşti – Constanţa. Realizarea lucrărilor de reabilitare a liniei de cale ferată Km 614 – Simeria, componentă a ramurii nordice a coridorului IV paneuropean va conduce la creşterea vitezei tehnice a trenurilor de călători şi marfă şi la reducerea duratei de parcurs. De asemenea, confortul şi siguranţa circulaţiei vor spori, cheltuielile de întreţinere reducându-se. Lucrarea de utilitate publică, de interes naţional, ”Reabilitarea liniei C.F. Frontieră – Curtici – Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km 614 – Gurasada şi Tronsonul 3: Gurasada – Simeria” face parte din proiectul de modernizare a rutei nordice a Coridorului IV paneuropean”, arată documentul.

În prezent, pe parcursul execuției lucrărilor au fost identificate suprafețe suplimentare de teren necesare realizării lucrărilor de reabilitare ceea ce impune întreprinderea demersurilor legale pentru dobândirea acestor suprafețe suplimentare de teren, conform prevederilor Legii 255/2010 cu modificările și completările ulterioare. Toate suprafețele suplimentare identificate vor fi expropriate în vederea finalizării lucrărilor proiectate la momentul elaborării Proiectului Tehnic, proiect realizat în conformitate cu soluția din Studiul de Fezabilitate.

„Suma necesară aferentă despăgubirii pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național este de 1.714 mii lei. De asemenea, pentru asigurarea suprafețelor de teren necesare implementării proiectului aferente lucrării de utilitate publică de interes național “Reabilitarea liniei C.F. Frontieră – Curtici – Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km 614 – Gurasada şi Tronsonul 3: Gurasada – Simeria” aflate pe raza unităţilor administrativteritoriale unităţilor administrativ-teritoriale Simeria, Deva, Veţel, Brănişca, Ilia, Gurasada, Burjuc şi Zam – judeţul Hunedoara, este necesară ocuparea unei suprafețe de 1.580 mp aparținând proprietății publice a statului (aflate pe raza unităților administrativ-teritoriale Burjuc, Deva, Gurasada și Simeria) și o suprafață de 1.774 mp aparținând proprietății publice a unităţilor administrativ-teritoriale (aflate pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Brănișca, Ilia, Simeria și Vețel)”, mai notează documentul.

 

Monika BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *