Finanțare nerambursabilă pentru Strategia de Dezvoltare Locală în Municipiul Deva

O finanțare nerambursabilă de peste 200.000 de lei a fost obținută de Asociația Grup de Acțiune Locală (GAL) „Urban Cetate” Deva pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală în Municipiul Deva. Contractul de finanțare a fost semnat vineri, 24 noiembrie 2023.

Obiectul contractului îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială, pentru implementarea proiectului cod SMIS: 301613

„Strategia de Dezvoltare Locală în Municipiul Deva”.

 

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 205.255 lei (inclusiv TVA), dintre care:

– 95% reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă asigurată din Fondul Social European Plus (FSE+)

– 5% reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național.

 

Perioada de implementare a proiectului este de maximum o lună de la data semnării contractului de finanțare – respectiv între data de 27 noiembrie 2023 și 13 decembrie 2023. Durata de implementare poate fi prelungită, prin acordul părților și pe baza unei justificări temeinice, fără ca aceasta să depășească data de 31 decembrie 2029 (perioada de implementare maximă stabilită în Ghidul solicitantului).

Scopul proiectului: crearea premiselor pentru lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și asistență medicală, promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate; îmbunătățirea accesibilității, în special pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung.

Asociația GAL „Urban Cetate” Deva este o organizație neguvernamentală, ai cărei membri fondatori sunt U.A.T. Municipiul Deva, Direcția de Asistență Socială Deva, S.C. „Interlog Com” S.R.L. și Fundația Mara.

Constituirea și statutul asociației au fost aprobate de Consiliul Local Deva, prin Hotărârea nr. 200/2022.

 

GAL „Urban Cetate” Deva are ca scop sprijinirea dezvoltării comunității locale prin promovarea parteneriatului public-privat pentru soluționarea unor probleme comune, dar și prin elaborarea și implementarea de proiecte finanțate în special din fonduri externe nerambursabile.

 

Principalele obiective ale organizației sunt:

– dezvoltarea economică a municipiului Deva

– îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor orașului, prin implementarea unor investiții finanțate din fonduri externe nerambursabile

– îmbunătățirea imaginii publice a zonelor marginalizate, prin identificarea și reducerea problemelor privind infrastructura, condițiile de locuire, educația și statutul ocupațional al adulților, veniturile și cheltuielile gospodăriilor, educația copiilor, accesul la servicii publice etc.

 

INFORMAȚII suplimentare despre GAL „Urban Cetate” Deva pot fi consultate pe https://dasdeva.ro, Secțiunea Informații publice.

 

Direcția de Asistență Socială Deva

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *