Klaus Iohannis a trimis Parlamentului, pentru reexaminare, legea privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

Preşedintele Klaus Iohannis a trimis miercuri, pentru reexaminare, în Parlament actul normativ care modifică Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, transmite Administraţia Prezidenţială. Şeful statului precizează că sunt abrogate o serie de ordine ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi este interzis plasamentul copilului în servicii de tip rezidenţial şi este instituită „interdicţia funcţionării altor servicii de tip rezidenţial decât cele prevăzute de acest act normativ, începând cu 1 ianuarie 2021”. El face referire şi la introducerea în lege a sintagmei „educaţie pentru viaţă, inclusiv educaţie sanitară” şi spune că textul se îndepărtează de principiul „promovării educaţiei pentru sănătate”. „Importanţa educaţiei pentru sănătate, mai ales a educaţiei sexuale rezultă îndeosebi din necesitatea asigurării unui climat sănătos, în deplină siguranţă pentru realizarea relaţiilor dintre indivizi, care să garanteze integritatea fizică şi psihică a acestora”, conchide Iohannis.

„Legea transmisă la promulgare aduce o serie de modificări şi completări Legii nr. 272/2004, care vizează, în principal: serviciile de protecţie de care pot beneficia copiii solicitanţi de azil, statutul copiilor ai căror părinţi sunt aflaţi în străinătate, introducerea acordului scris al părinţilor sau al reprezentanţilor legali ai copiilor pentru derularea în unităţile şcolare a programelor de educaţie sanitară, stabilirea unui climat pozitiv şi incluziv în orice unitate de învăţământ, pentru prevenirea şi combaterea oricărei forme de violenţă psihologică – bullying – în şcoli, libertatea copiilor de a primi şi de a difuza informaţii ce vizează bunăstarea lor, dezinstituţionalizarea copiilor din sistemul de protecţie. Totodată, potrivit acestei legi, se abrogă o serie de ordine ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, se stabilesc măsuri tranzitorii, se interzice plasamentul copilului în servicii de tip rezidenţial care nu sunt organizate conform Legii nr. 272/2004 şi se instituie interdicţia funcţionării altor servicii de tip rezidenţial decât cele prevăzute de acest act normativ, începând cu 1 ianuarie 2021”, arată cererea de reexaminare transmisă de Klaus Iohannis către Legislativ.

Şeful statului argumentează că adoptarea de către Parlament a legii, în această formă transmisă la promulgare, a generat numeroase critici, atât din partea experţilor din domeniul educaţiei, cât şi a organizaţiilor neguvernamentale, îndeosebi a celor reprezentative ale tinerilor şi elevilor.

În ceea ce priveşte oportunitatea acestor schimbări legislative, considerăm că modificările aduse Legii nr. 272/2004 creează dificultăţi în aplicare şi sunt contrare politicilor naţionale şi internaţionale din domeniu, ceea ce afectează activitatea concertată existentă de a pune în aplicare măsurile destinate combaterii dificultăţilor cu care se confruntă unii membri ai societăţii din România. Totodată, considerăm că legea supusă reexaminării neglijează nevoia intensă a societăţii de a primi o educaţie pentru sănătate, ce constituie, de altfel, o prioritate a statului, menţionată inclusiv în Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2020-2024, aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr. 22/2020.

Preşedintele României mai spune că prin introducerea sintagmei „educaţie pentru viaţă, inclusiv educaţie sanitară”, textul de lege se îndepărtează de principiul „promovării educaţiei pentru sănătate” prevăzut în art. 3 lit. r) din Legea nr. 1/2011.

„Practic, reglementate în acest mod, programele de educaţie pentru sănătate sunt evidenţiate doar prin educaţia sanitară, componenta de educaţie pentru sănătate sexuală fiind, astfel, eliminată sau simplificată la transmiterea în mod exclusiv de informaţii cu privire la igiena personală”, conform sursei citate.

Ideea de educaţie sanitară este una desuetă, ce nu mai corespunde conceptului actual privind sănătatea publică.

„Educaţia sanitară, fiind un termen utilizat înainte de anul 1990, cuprindea doar activităţi de asigurare a igienei. Or, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, conceptul de sănătate publică este unul complex, fiind definit ca ştiinţa care studiază problemele de sănătate ale unei populaţii, starea de sănătate a colectivităţii, serviciile de igiena mediului, serviciile generale sanitare şi administrarea serviciilor de îngrijiri şi este strâns legată de conceptele medicinii preventive, medicinii sociale, abordând sănătatea comunitară”, mai arată şeful statului.

Importanţa educaţiei pentru sănătate, mai ales a educaţiei sexuale rezultă îndeosebi din necesitatea asigurării unui climat sănătos, în deplină siguranţă pentru realizarea relaţiilor dintre indivizi, care să garanteze integritatea fizică şi psihică a acestora, mai susţine preşedintele Iohannis.

„În acest sens, amintim existenţa mai multor studii care reliefează faptul că atât copiii, cât şi tinerii trebuie să aibă acces, cu celeritate, la educaţie şi informaţii obiective, spre a-şi putea evalua şi realiza în mod corect interacţiunile cu ceilalţi indivizi din societate. În acest sens, învederăm recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, potrivit cărora, în ceea ce priveşte nevoia de realizare a educaţiei sexuale, aceasta poate fi suplinită, în mod pozitiv şi cu succes, prin intermediul unor specialişti care să abordeze acest domeniu în mod profesional. Totodată, OMS consideră că educaţia sexuală trebuie predată într-o manieră adecvată vârstei, să corespundă gradului de dezvoltare şi înţelegere, specific fiecărui individ şi să ţină cont de influenţele culturale, sociale şi de gen”, indică sursa menţionată.

De asemenea, cu privire la obligativitatea existenţei acordului din partea părinţilor/reprezentanţilor legali în vederea derulării, cu caracter sistematic în unităţile şcolare, a acestor programe de educaţie, apreciem că aceasta are ca efect restrângerea accesului copiilor la o educaţie adecvată, cu atât mai mult cu cât această limitare nu se aplică şi în cazul altor tipuri de programe.

„Această măsură legislativă este de natură să creeze un obstacol în realizarea interesului superior al copilului, astfel cum acesta este prevăzut de convenţiile internaţionale la care România este parte şi care trebuie să primeze dreptului părintelui de a decide pentru copilul său. Întotdeauna, o acţiune legislativă care reglementează accesul copiilor la orele de educaţie pentru sănătate, inclusiv de educaţie sexuală, nu trebuie să îngreuneze şi mai mult eforturile României de a înlătura cauzele ce produc inegalitate, excludere socială, economică şi culturală, precum şi renunţarea la frecventarea studiilor. Printre aceste cauze, un rol însemnat îl au cazurile, în continuă creştere, de naşteri din rândul mamelor minore din ţara noastră. Aceasta reprezintă un factor de risc determinant de declanşare şi menţinere a sărăciei în cazul respectivelor mame şi copii lor”, precizează şeful statului

Acesta spune că statul are obligaţia de a asigura accesul la informaţiile corespunzătoare domeniului sănătăţii sexuale, ca o componentă esenţială a dreptului la sănătate şi la educaţie. În vederea abordării unor atitudini sănătoase care să îi menţină în siguranţă, tinerii trebuie să beneficieze de o educaţie adecvată. În acest context, este mai mult decât vitală necesitatea reglementării în programa şcolară a educaţiei pentru sănătate, cu componenta educaţiei sexuale, adaptate vârstei, de o manieră obiectivă, care să prezinte informaţii corecte, adaptate nivelului elevilor de dezvoltare şi înţelegere.

„Ca atare, apreciem că perseverenţa în promovarea accesului la educaţie pentru sănătate, cu componenta acesteia privind educaţia sexuală, este de natură să combată răspândirea de informaţii false în materia situaţiilor cu caracter epidemic şi vine în sprijinul realizării măsurilor de prevenţie şi asigurare a sănătăţii pentru toţi indivizii. De asemenea, o dimensiune importantă a eforturilor de control epidemiologic pe scară largă o reprezintă şi informarea în ceea ce priveşte existenţa şi prevenţia bolilor, inclusiv a celor cu transmitere sexuală”, conchide sursa amintită.

 

news.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *