Ministerul Economiei lansează proiectul de finanțare pentru IMM-urile afectate de criza sanitară

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în parteneriat cu Agențiile Regionale  pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului și Serviciul de Telecomunicații Speciale, lansează proiectul de “sprijin financiar pentru IMM-urile afectate de pandenia COVID-19 prin intermediul sistemului informatic integrat- IMM Recover”. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă susţinerea IMM-urilor afectate de COVID-19 și vizează continuarea activităţii lor în următoarea perioadă luând în considerare riscurile de recesiune economică.

Scopul proiectului este în linie cu Obiectivul Specific OS 3.1. (consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19 și cu Acțiunea 3.1.1. (sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19).

Proiectul constituie o premisă solidă pentru contracararea efectelor negative ale ajustărilor structurale generate de criza sanitară și pentru  îmbunătățirea statutului economic al întreprinderilor a căror activitate a fost întreruptă total sau parțial prin deciziile autorităților publice competente. Implementarea proiectului cofinanţat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate va conduce la susținerea a minimum 55.000 de IMM-uri și la menținerea a cel puțin 2050 de locuri de muncă. Rezultatele finale ale acestui program vor avea un impact pozitiv asupra mediului de afaceri la nivel național și asupra nivelului de trai al populației. Aceste beneficii se vor răsfrânge asupra comunității din care întreprinzătorii fac parte, creându-se, astfel, un efect multiplicator. Totodată, statul beneficiază, în mod indirect, de implementarea proiectului, având în vedere reducerea ratei șomajului și creșterea economică generată de deblocarea activităților suspendate prin decizia autorităților publice competente.

În concluzie, implementarea proiectului va determina un impact pozitiv pe termen mediu și lung asupra dezvoltării durabile la nivel național. Proiectul contribuie la atingerea indicatorilor specifici ca urmare sprijinului primit de IMM-uri pentru: CO01- număr de întreprinderi sprijinite la terminarea finanțării pentru toate măsurile, CO02- Număr de întreprinderi care primesc granturi și CV22-  număr de IMM-uri sprijinite cu finanțare nerambursabilă pentru capital de lucru ca răspuns la COVID-19 la șase luni de la terminarea sprijinului și pentru măsurile Microgrant (M1) și Capital de Lucru (M2).

Valoarea totală a proiectului, așa cum apare în contractul/ decizia de finanțare, precum și valoarea cofinanțării UE este următoarea: 4,339,776,824.77 lei, din care finanțare FEDR de 3.751.034.368 lei.

Data de începere a proiectului este 07.10.2020 și se finalizează la data de 31.12.2023. Codul proiectului este următorul: 141523.

Proiectul este cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional  Competitivitate 2014-2020

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *