Ministerul Educaţiei: 41 de programe de master didactic, disponibile în oferta universitară, începând cu anul 2020-2021

Guvernul a aprobat, în şedinţa de luni, o hotărâre privind reglementarea domeniilor de studii universitare de masterat, a programelor de studii universitare de masterat şi a numărului maxim de studenţi masteranzi care pot fi şcolarizaţi în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particulare acreditate în anul universitar 2020-2021.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de Ministerul Educaţiei, reglementarea este motivată de propunerea senatelor universităţilor cu privire la actualizarea/reorganizarea programelor în cadrul domeniilor de studii universitare de masterat, în sensul satisfacerii cerinţelor angajatorilor şi solicitărilor beneficiarilor, precum şi ca urmare a evaluărilor ARACIS în perioada 16 aprilie – 30 iulie 2020.

Principalele modificări inserate ca urmare a validării consiliilor Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS):

1. Evaluarea şi încadrarea în categoria master didactic a 41 de programe (din domeniul Ştiinţe ale educaţiei) în cadrul a 8 instituţii de învăţământ superior de stat. Menţionăm, în acest context, că programele de master didactic au fost realizate pe baza planului-cadru adoptat prin ordin de ministru, document care oferă o perspectivă originală, actuală şi corelată cu tendinţele internaţionale privind formarea iniţială a profesorilor, aducând în prim-plan nevoile de formare specifice contextului românesc.

2. Încadrarea în categoria master de cercetare a 40 programe de master din cadrul a 13 domenii de studii din structura a 10 universităţi de stat.

3. Încadrarea în categoria master profesional a 85 de programe de master (81 din cadrul a 28 de domenii de studii din structura a 19 universităţi de stat şi 4 din cadrul a 3 domenii de studii din structura a 2 universităţi particulare acreditate).

4. Încadrarea unui număr de 22 programe de studii universitare de master în 19 domenii existente, acreditate din structura a 13 universităţi de stat, şi a unui program de studii universitare de master într-un domeniu existent, acreditat din structura unei universităţi particulare acreditate.

5. Intrarea în lichidare a 19 programe de studii (16 din cadrul a 6 domenii de studii din structura a cinci universităţi de stat şi trei din cadrul a trei domenii de studii din structura unei universităţi particulare acreditate).

Referitor la domeniile şi programele de studii universitare de masterat cuprinse în actul normativ adoptat astăzi, acestea se dezvoltă în baza următoarelor principii:

– asigurarea unui echilibru corespunzător între studiile universitare de licenţă, studiile universitare de masterat şi studiile universitare de doctorat;

– implicarea comunităţii academice în prospectarea cererilor sociale şi economice de calificări universitare, în organizarea fluxurilor studenţeşti şi a programelor de studii în funcţie de aceste cereri, astfel încât să dezvolte în mod notabil contribuţia învăţământului superior la orientarea şi accelerarea schimbărilor din societate;

– asumarea de către instituţiile de învăţământ superior a responsabilităţii publice cu privire la cheltuirea eficientă a fondurilor bugetare ce le sunt alocate.

Precizăm că, potrivit prevederilor legale în vigoare, programele de studii depuse spre evaluare la ARACIS trebuie să conducă la calificări universitare relevante pe piaţa muncii. Corelarea calificării cu cerinţe ale pieţei muncii stă la baza înregistrării acesteia de către Autoritatea Naţională pentru Calificări în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS). În acest scop, universităţile depun la Autoritatea Naţională pentru Calificări un dosar în care, printre altele, menţionează solicitarea calificării de către reprezentanţii pieţei muncii prin nominalizarea a minimum trei angajatori/asociaţii profesionale care sunt interesate de noua calificare”, a transmis Ministerul Educaţiei.

 

news.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *