Ministerul Mediului retrage certificatele firmelor care exploatează ilegal lemn

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Comisia de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, retrage certificatul de atestare a unei firme, dacă au fost constatate tăieri ilegale în parchete neautorizate realizate de respectiva firmă sau angajații acesteia, conform unui ordin emis de ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Costel Alexe, şi publicat marţi în Monitorul Oficial.

”Potrivit actului normativ, se ridică certificatele de atestare ”dacă sunt constatate tăieri ilegale în parchete neautorizate la care exploatarea s-a realizat de operatorul economic atestat pentru activitatea de exploatare a masei lemnoase sau de personalul angajat în cadrul acestuia, consemnate într-un raport de control aprobat de conducătorul entităţii din care face parte agentul constatator, prin care se propune retragerea certificatului de atestare”. Totodată, prin acest nou ordin, certificatele de atestare se retrag de Comisie şi în baza unui raport de control al Gărzilor Forestiere sau al Corpului de Control al Ministrului, prin care se propunerea retragerea certificatului”, precizează Ministerul Mediului.

Noile reglementări mai prevăd că operatorii economici pentru care există hotărâri judecătoreşti definitive în materie de infracţiuni la regimul silvic, prin care instanţa a dispus atragerea răspunderii penale a acestora, vor rămâne fără certificate de atestare.

Ordinul conţine reguli clare şi în ceea ce priveşte modul de exploatare. Astfel, dacă sunt constatate vătămări ale seminţişurilor utilizabile peste procentul admis de normele tehnice sau tăieri ilegale în parchete autorizate spre exploatare, a căror valoare depăşeşte de cinci ori preţul unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, operatorul economic care execută lucrarea poate fi sancţionat cu ridicarea certificatului de atestare.

De asemenea, se aduc clarificări cu privire la data de la care curge aplicarea sancţiunii de retragere a certificatului de atestare/reatestare, respectiv de la data aplicării sancţiunii de comisie sau de la data rămânerii definitive a hotărârii instanţei de judecată.

Ordinul aduce clarificări cu privire la procedurile, criteriile şi documentele necesare obţinerii certificatului de atestare/reatestare pentru activitatea de exploatare forestieră. Aceste clarificări vizează:

  • persoanele care trebuie să depună  cazierul judiciar, în original, şi anume: administratorul/administratorii sau pentru preşedintele consiliului de administraţie al operatorului economic, după caz, din care să rezulte că nu a/au fost condamnat/condamnaţi pentru fapte privind încălcarea regimului silvic. Prin excepţie, în cazul ocoalelor silvice se depune cazierul judiciar, în original, pentru şeful ocolului silvic.
  •  documentele prin care se face dovada asigurării cu utilaje specifice activităţii de exploatare forestieră s-au introdus şi copiile de pe contractul/contractele de leasing şi după documentul care face dovada ultimei plăţi, în cazul utilajelor cumpărate în leasing.
  • documentele necesare reatestării se depun suplimentar, la comisia de atestare, şi certificatul de atestare/reatestare în original.

 

news.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *