Nou termen de judecată în dosarul dublei crime din satul Balomir

Precizări cu privire la informaţiile apărute în spaţiul public despre cazul cunoscut opiniei publice ca dosarul dublei crime din satul Balomir, judeţul Hunedoara

Referitor la informaţiile parţial eronate apărute în spaţiul public cu privire la soluţionarea dosarului nr. 2129/97/2016 cunoscut opiniei publice ca „dosarul dublei crime din satul Balomir judeţul Hunedoara”, facem următoarele precizări:

Dosarul penal nr. 2129/97/2016 nu este încă soluţionat definitiv, se află pe rolul Curţii de Apel Alba Iulia pentru judecarea apelurilor declarate de către inculpatul D.O.D., Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara şi de către partea civilă B.R., împotriva sentinţei penale pronunţate în cauză de Tribunalul Hunedoara.

La ultimul termen din 08.02.2019, completul de judecată învestit cu soluţionarea dosarului a dispus continuarea judecării cauzei, apreciind că pentru pronunţarea soluţiei se impune aprofundarea cercetării judecătoreşti şi a stabilit un nou termen de judecată pentru data de 06.03.2019.

La acelaşi termen de judecată, în urma verificării din oficiu a legalităţii şi temeiniciei măsurii arestului preventiv a inculpatului D.O.D., (aflat în stare de arest preventiv din 27.01.2016) Curtea de Apel Alba Iulia a concluzionat, după evaluarea împrejurărilor concrete ale cauzei şi a conduitei procesuale a inculpatului, că nu se mai impune menţinerea măsurii preventive a arestării, însă este necesară luarea măsurii controlului judiciar pentru buna desfăşurare a procesului penal, împiedicarea sustragerii acestuia de la judecată şi prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni.

Prin urmare, prin încheierea penală definitivă din 08.02.2019, Curtea de Apel Alba Iulia a dispus faţă de inculpatul D.O.D. înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura controlului judiciar, inculpatul urmând să respecte mai multe obligaţii, în principal să nu depăşească limita teritorială a comunei de domiciliu, decât cu încuviinţarea prealabilă a instanţei, cu excepţia deplasărilor la termenele de judecată fixate la Curtea de Apel Alba Iulia. Instanţa a atras atenţia inculpatului că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

 

Pentru informarea opiniei publice, precizăm în extras principalele considerente avute în vedere de completul de judecată la luarea acestei hotărâri:

„Suspiciunea rezonabilă că inculpatul ar fi săvârşit infracţiunile de omor calificat şi tâlhărie calificată, cât şi necesitatea ca privarea de libertate a acestuia să înlăture starea de pericol pentru ordinea publică şi să prevină săvârşirea de noi infracţiuni au justificat atât luarea, cât şi menţinerea măsurii preventive.

Curtea de Apel Alba Iulia consideră, în baza propriei sale analize, că la acest moment  temeiurile care au determinat luarea măsurii arestării preventive, fără să dispară, au suferit o atenuare în urma evaluării împrejurărilor concrete ale cauzei.

Caracterul rezonabil al duratei măsurii arestării preventive a fost justificat de Curte până la acest moment datorită caracterului complex al cauzei. În toată această lungă perioadă de timp ( 3 ani ) atât organele de urmărire penală, cât şi instanţele de judecată au avut o atitudine activă administrând constant probe în încercarea de a soluţiona în mod temeinic cauza. La momentul actual, constatăm că, în ciuda eforturilor organelor judiciare, cauza nu a fost pe deplin lămurită, motiv pentru care Curtea de Apel a repus cauza pe rol în vederea reluării cercetării judecătoreşti.

Raportat la durata arestului preventiv în cauză comparativ cu caracterul complex al cauzei, concluzionăm că se impune în continuare plasarea inculpatului sub imperiul unei măsuri preventive pentru a se asigura buna desfăşurare a procesului penal, însă această măsură preventivă poate fi una mai uşoară.

 La acest moment, instanţa de apel, dorind să protejeze ordinea publică, consideră că luarea măsurii preventive a controlului judiciar este suficientă.

Prin luarea măsurii controlului judiciar asigurăm în acelaşi timp şi premisele unei rapide desfăşurări a procesului penal, impunând inculpatului obligaţiile prevăzute de art. 215 al. 1 Cod procedură penală,  precum şi obligaţiile prevăzute de art. 215 al. 2 lit. a şi b Cod procedură penală:

Riscul ca inculpatul să împiedice buna desfăşurare a procesului penal sau să se sustragă de la urmărirea penală sau judecată, dedus din circumstanţele concrete ale cauzei, îl apreciem drept redus, în raport cu obligaţiile impuse.

Evaluarea împrejurărilor concrete ale cauzei şi a conduitei procesuale a inculpatului justifică concluzia noastră că menţinerea măsurii preventive a arestării nu se mai impune, însă este necesară luarea măsurii controlului judiciar pentru realizarea scopului prevăzut la art. 202 alin. 1 din Codul de procedură penală şi anume, buna desfăşurare a procesului penal, împiedicarea sustragerii acestuia de la judecată şi prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni .

Concluzionând, instanţa de apel va da relevanţă dispoziţiilor art. 208 alin. 4 din Codul de procedură penală şi, în baza art. 242 al. 2 Cod procedură penală, va înlocui măsura arestării preventive luată prin încheierea judecătorului de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Hunedoara din data de 27.01.2016 faţă de inculpatul  D.O.D. (…)cu măsura preventivă a controlului judiciar.

 În baza art. 215 al. 1 Cod procedură penală, pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul va trebui să respecte următoarele obligaţii:

  1. a) să se prezinte la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat;
  2. b) să informeze de îndată Curtea de Apel Alba Iulia cu privire la schimbarea locuinţei;
  3. c) să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa de către Curtea de Apel Alba Iulia, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat.

    În baza art. 215 al. 2 lit. a şi b Cod procedură penală, pe timpul controlului judiciar, inculpatul va trebui să respecte următoarele obligaţii:

  1. să nu depăşească limita teritorială a comunei de domiciliu, decât cu încuviinţarea prealabilă a instanţei, cu excepţia deplasărilor la termenele de judecată fixate la Curtea de Apel Alba Iulia;
  2. să nu se deplaseze la o distanţă mai mică de 50 de metri de locuinţa victimelor, situată în satul Balomir (…) jud. Hunedoara.

    În baza art. 215 al. 3 Cod procedură penală vom atrage atenţia inculpatului că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.”

 

CURTEA DE APEL ALBA IULIA

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *