Oficial! S-a aprobat metodologia privind prevenirea şi combaterea hărţuirii pe criteriu de sex, precum şi a hărţuirii morale la locul de muncă

Prin H.G. nr. 970/2023 publicată în Monitorul Oficial nr. 939 din 17 octombrie 2023, a fost aprobată Metodologia privind prevenirea și combaterea hărțuirii pe criteriul de sex, precum și a hărțuirii morale la locul de muncă, în scopul asigurării egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii, a recunoașterii în mod specific a dreptului fiecărui cetățean la un mediu de lucru fără violență și hărțuire, pentru încurajarea și menținerea unei culturi a muncii bazate pe respect și demnitate reciprocă, instituțiile și autoritățile administrației publice centrale și locale, civile și militare, precum și companiile private au obligația de a pune în aplicare metodologia privind prevenirea și combaterea hărțuirii pe criteriul de sex, precum și a hărțuirii morale la locul de muncă, denumită în continuare Metodologia, pe baza Ghidului privind prevenirea și combaterea hărțuirii pe criteriul de sex, precum și a hărțuirii morale la locul de muncă, prevăzut în anexă la prezenta metodologie.

Scopul prezentei metodologii este de a stabili cadrul metodologic pentru instituțiile și autoritățile administrației publice centrale și locale, civile și militare, precum și pentru companiile private în aplicarea legislației în domeniul prevenirii și combaterii hărțuirii pe criteriul de sex și hărțuirii morale la locul de muncă. Obligația de a pune în aplicare această Metodologie le revine atât celor din Instituțiile și autoritățile administrației publice centrale și locale, civile și militare, cât și celor din companiile private.

Obligațiile instituțiilor și autorităților publice, respectiv ale companiilor private sunt:

– punerea în aplicare a Metodologiei prin elaborarea unui ghid pentru prevenirea și combaterea hărțuirii sexuale și morale la locul de muncă (Metodologia nu prevede un termen, însă modelul de ghid anexat Metodologiei menționează un termen de 6 luni de la intrarea în vigoare în care angajatorul trebuie să se asigure de aplicarea acestuia);

– numirea unei persoane/a unei comisii responsabile de primirea și soluționarea cazurilor de hărțuire la locul de muncă prin act emanând de la conducătorul angajatorului (Tabelul cu persoanele responsabile, respectiv membrii comisiei și funcția lor va fi afișat în incinta instituției și diseminat tuturor angajaților);

– asigură constituirea registrului de semnalare a cazurilor unde vor fi înregistrate plângerile/sesizările, registrul va conține număr de înregistrare, faza hărțuirii, soluții identificate;

– introducerea dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 și ale Legii nr. 202/2002 în regulamentul de ordine interioară;

– interzicerea și sancționarea oricăror acțiuni care pot conduce la hărțuire morală la locul de muncă sau pe criteriul de sex (i.e. prin calificarea acestor fapte ca fiind abateri disciplinare grave);

– depunerea de diligențe în scopul creării unui cadru de măsuri de prevenire și protecție în cazurile de hărțuire pe criteriul de sex și de hărțuire morală la locul de muncă prin instruirea angajaților în vederea conștientizării și prevenirii fenomenului de hărțuire;

– informarea și instruirea tuturor angajaților, prin organizarea unor cursuri de formare cu privire la prevederile metodologiei, cu caracter anual;

– diseminarea metodologiei prin toate mijloacele interne de comunicare/informare a angajaților.

În cazul în care angajatorii nu iau măsurile menționate de Metodologie, amenzile contravenționale sunt: de la de la 30.000 lei la 50.000 lei – pentru neîndeplinirea obligației de a lua orice măsuri necesare în scopul prevenirii și combaterii actelor de hărțuire morală la locul de muncă, inclusiv prin prevederea în regulamentul intern al unității de sancțiuni disciplinare pentru angajații care săvârșesc acte sau fapte de hărțuire morală la locul de muncă (art. 26 alin.(12) din O.U.G. nr. 137/2000) și de la 3.000 la 10.000 lei – pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 202/2002, după caz.

Inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara vor demara în perioada imediat următoare acțiuni de control preventive, privind obligația de a pune în aplicare Metodologia, adaptată specificului de activitate.

 

 

news.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *