Organizaţia „Salvaţi Copiii”, despre legea privind ONG-urile: Un regres legislativ şi instituţional

Organizaţia „Salvaţi Copiii” critică mai multe prevederi ale legii privind ONG-urile, adoptată tacit de Senat, afirmând că la 27 de ani de la ratificarea Convenţiei ONU privind drepturile copilului, actul normativ scoate în afara priorităţilor naţionale drepturile copilului. Organizaţia face apel la parlamentari să nu susţină proiectul, transmiţând comisiilor de specialitate ale Camerei Deputaţilor, care ar uma să discute legea, punctul său de vedere conform căruia este vorba despre „un regres legislativ şi instituţional”, precum şi argumentele în acest sens.

” Organizaţia Salvaţi Copiii îşi exprimă profunda îngrijorare cu privire la conţinutul Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi face, astfel, un apel public la parlamentari, pentru a nu susţine acest proiect de lege, care aduce grave deservicii protejării drepturilor copilului în România. În acest sens, organizaţia a decis transmiterea unui punct de vedere către Preşedintele Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale şi Preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, din cadrul Camerei Deputaţilor, considerând că noul cadrul legal propus cu privire la recunoaşterea statutului de utilitate publică constituie un regres legislativ şi instituţional”, notyează ONG-ul, prezentându-şi argumentele.

Ei susţin că drepturile copilului, ca parte a domeniul larg al drepturilor omului, nu reprezintă, pentru iniţiatorii proiectului de lege, un domeniu de activitate de luat în considerare.

„Împărţirea domeniilor de activitate, pe o scară a importanţei definită procentual, este neclară şi nu oferă elementele necesare punerii ei în practică de către autorităţi. În plus, renunţarea la includerea drepturilor copilului, ca domeniu distinct, arată o lipsă a preocupării pentru activităţile de promovare şi apărare a intereselor copilului. Deşi întreaga legislaţie a României gravitează în jurul principiului interesului superior al copilului, copiii şi tinerii bucurându-se, conform art. 49 alin. (1) al Constituţiei României, ”de un regim special de protecţie şi de asistenţă în realizarea drepturilor lor”, şi în contextul numirii în curând a unui Avocat al Copilului, proiectul de lege nu are în vedere concretizarea acestei norme constituţionale”, subliniază „Salvaţi Copiii”.

Organizaţia mai reclamă că, în expunerea de motive nu se regăsesc explicaţii cu privire la modul în care a fost stabilit algoritmul procentual şi ce argumente sociologice s-au utilizat când, de pildă, domeniul educaţiei este văzut ca fiind mai puţin important decât cel al serviciilor sociale.

„Salvaţi Copiii” critică şi propunerea de a condiţiona obţinerea statutului de utilitate publică de abţinerea de la desfăşurarea de activităţi politice ”de orice fel”, considerând că aceasta „are drept scop blocarea oricăror demersuri ori mesaje adresate partidelor sau candidaţilor al căror program politic ori declaraţii publice s-ar putea afla în contradicţie cu principiile şi valorile specifice domeniilor de activitate ale organizaţiilor neguvernamentale”.

ONG-ul; nu este de acord nici cu termenul de cinci ani impus organizaţiilor neguvernamentale pentru reînnoirea statutului de utilitate publică, considerându-l „vădit redundant”, în condiţiile în care există deja un control anual pe care autorităţile publice îl aplică, nejustificându-se acordarea periodică a acestui statut

De asemenea, „Salvaţi copiii” mai consideră că, prin stabilirea obligaţiei de a publica, semestrial, în Monitorul Oficial al României, declaraţia de venituri şi cheltuieli pentru semestrul precedent, este instituit „un regim discriminatoriu de control financiar pentru organizaţiile neguvernamentale”.

„În prezent, legea obligă organizaţiile neguvernamentale de utilitate publică să publice anual, cu resurse proprii, situaţia lor financiară. Măsura prin care se cere publicarea semestrială a declaraţiei de venituri şi cheltuieli nu este şi nu poate fi motivată de un interes de asigurare a transparenţei financiare, dacă luăm în considerare faptul că pentru instituţiile publice şi nici pentru celelalte entităţi de drept privat nu există această obligaţie”, spun reprezentanţii organizaţiei.

În opinia lor, reglementările propuse „nu vor îndeplini nicio funcţie socială reală, fiind de altfel imposibil de implementat din punct de vedere practic, având în vedere multitudinea formelor de control şi de raportare financiară stabilite de instituţiile finanţatoare, naţionale şi europene (anuale şi periodice, interne şi externe, preventive şi postoperatorii etc.) ce se vor suprapune noii obligaţii semestriale”.

”Excesul de raportare financiară, în condiţiile unui sprijin redus pentru organizaţiile neguvernamentale din partea autorităţile publice, nu poate conduce la dezvoltarea mediului asociativ din România, dimpotrivă va conduce la restrângerea capacităţii de monitorizare independentă şi dezinteresată a acţiunilor ori inacţiunilor instituţiilor publice”, a declarat  Gabriela Alexandrescu, Preşedinte Executiv Salvaţi Copiii România.

Senatul a adoptat tacit un proiect de lege privind ONG-urile, iniţiat de Şerban Nicolae şi Liviu Pleşoianu, care prevede printre altele că „asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile au obligaţia de a publica semestrial până la data de 31 iulie, respectiv 31 ianuarie, în Monitorul Oficial prtea a IV-a, declaraţiile de venituri şi cheltuieli pentru semestrul precedent”, în declaraţia publicată urmând să menţioneze „distinct, pentru fiecare venit în parte, persoana sau activitatea, după caz, care a generat venitul respectiv, precum şi valoarea acestuia”.

Nepublicarea declaraţiei atrage de drept suspendarea activităţii asociaţiei pentru 30 de zile. Dacă în acest termen declaraţia nu se publică, asociaţia, fundaţia sau federaţia îşi încetează activitatea.

 

news.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *