Proiect pentru studenții antreprenori

Universitatea din Petroșani în parteneriat cu Universitatea din București, a demarat 125144 ”EU ANTREPRENOR – creșterea participării studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență prin inovare antreprenorială”.

Proiectul se derulează pe o perioadă de 24 de luni și are o valoare totală de 7.729.873,55 lei.

“Obiectivul principal al proiectului vizează, în corelație cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice / domeniile identificate prin SNC și SNCDI, creșterea accesului și echității în învățământul terțiar universitar, precum și a atractivității, diversificării și inovării ofertelor educaționale în ceea ce privește inițierea și finalizarea de demersuri academice și antreprenoriale suplimentare, adresate unui număr de 450 de studenți din anii terminali ai ciclului de licență din învățământul terțiar universitar, în strânsă legătură cu îmbunătățirea competențelor transversale ale personalului didactic (76) în relație cu proiectarea modulară de cursuri antreprenoriale, organizarea și furnizarea în medii online a cursurilor/aplicațiilor și promovarea de medii noi de învățare”, arată reprezentanții UPET.

Grupul țintă este constituit din personal didactic din învățământul terțiar universitar, 450 de studenți din anii terminali de licență (300 – universitate solicitantă, 150 – universitate parteneră) din care 305 studenți proveniți din mediul rural, studenți netradiționali și aparținând minorității roma, 50 de cadre didactice participante la focus-grupuri și derulare cursuri, 200 de elevi sprijiniți să participe la vizite la nivelul celor două universități.

 

Colaborator

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *