Sute de elevi din județ vor beneficia de suport alimentar. 15 lei pe zi este valoarea mesei

Sute de elevi din județ vor beneficia și în acest an școlar de suport alimentar. Guvernul a adoptat proiectul de hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2023 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 450 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat.

„Fiecare copil al României are dreptul la educaţie, însă statutul socio – economic al familiilor din care provin majoritatea copiilor de vârstă şcolară nu le permite nici măcar asigurarea zilnică a unui pachet pentru a fi prezenţi la orele de curs”, arată, printre altele, hotărârea de Guvern.

Beneficiarii  vor primi zilnic, gratuit, un suport alimentar constând într-o masă caldă sau într-un pachet alimentar (în cazul în care masa caldă nu poate fi asigurată), în limita unei valori zilnice de 15 lei/beneficiar, inclusiv TVA.

La cererea motivată a părinților/reprezentantului legal, formulată în scris și susținută de un document-suport, înregistrată la secretariatul unității de învățământ în care este înmatriculat preșcolarul/elevul, preșcolarii și elevii care, din considerente de natură medicală, culturală sau religioasă nu pot beneficia de masa caldă sau, după caz, de pachetul alimentar, vor beneficia de 3 produse alimentare adecvate situației acestora, în limita valorii zilnice. În cazul preșcolarilor și al elevilor care din considerente de natură culturală sau religioasă nu pot beneficia de masa caldă sau, după caz, de pachetul alimentar, documentul-suport este reprezentat de declarația pe propria răspundere a părinților/reprezentantului legal.

Procedura de atribuire a contractelor de furnizare/servicii a mesei calde sau, după caz, a pachetelor alimentare se organizează la nivelul fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale a municipiilor și se stabilește potrivit prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Autoritățile administrației publice locale, instituțiile și autoritățile cu atribuții în domeniul educației au obligația să urmărească și să verifice buna desfășurare a procesului de aprovizionare privind distribuția către elevi/preșcolari a pachetului alimentar/mesei calde.

 

Monika BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *