Un profesor a încercat să copieze la examenul de titularizare

Un candidat care a susținut examenul de titularizare a fost eliminat din sala de examen. 399 de candidați s-au prezentat la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, din totalul de 456 de candidați înscriși.

„48 (12,03%) dintre candidaţi s-au retras din motive personale sau medicale, iar 1 candidat a fost eliminat din examen. Candidatul eliminat pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu va fi repartizat pe posturi didactice/catedre în anul şcolar 2020-2021”, arată ISJ Hunedoara.

Examenul de titularizare a fost organizat cu respectarea măsurilor sanitare în vigoare. Astfel, nu s-au înregistrat cazuri de candidați cu temperatura peste 37.3 grade Celsius.

Primele rezultate vor fi afișate în data de 4 august, la sediul inspectoratului școlar și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestațiile pot fi depuse la sediile inspectoratelor școlare județene sau transmise prin mijloace electronice, în zilele de 4 august, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 5 august, până la ora 12:00. Rezultatele finale se afișează la sediul inspectoratului școlar județean și pe site-ul menționat anterior, în data de 11 august.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în intervalul 12 – 14 august.

 

 

Colaborator

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *