Astăzi se prăznuiește Schimbarea la Față a Mântuitorului Isus Hristos

În fiecare an pe 6 august, creștinii ortodocși sărbătoresc Schimbarea la Față a Domnului nostru Isus Hristos. Miracolul se produce în Muntele Tabor, unde Isus Hristos este însoțit de către cei trei apostoli, Petru, Iacov și Ioan, iar fața Mântitorului devine strălucitoare ca soarele și veșmintele devin albe ca lumina.  Din Evanghelii aflăm că atunci când fața Lui strălucea ca soarele și hainele erau albe ca lumina au apărut deodată Moise si Ilie, Moise care reprezenta Legea și Ilie care reprezenta prorocii Vechiului Testament.
 Schimbarea la Fata a Domnului a avut loc cu puțin timp înainte ca El să fie răstignit. Hristos ia cu Sine trei ucenici pentru a-i întări în credință că El este Fiul lui Dumnezeu, ca are putere să biruiască moartea. Era o pregatire a ucenicilor pentru momentul răstignirii Domnului, ca atunci când Îl vor vedea suferind să nu cadă în necredință, ci să aibă convingerea că va ieși biruitor din moarte. Având în vedere timpul când ea are loc, Schimbarea la Față a Mântuitorului ar fi trebuit să fie prezentă în calendar înainte de Sfintele Paști. Însă pentru ca Sfinții Părinți au dorit să ne descopere ca slava Domnului de pe muntele Taborului are legatură nu numai cu Învierea lui, ci și cu a doua Sa venire întru slava la sfârșitul lumii, s-a stabilit ca ea să fie prăznuită în luna august, ultima lună a anului bisericesc. Ziua sărbătorii este dată de 6 august pentru ca în ziua a șasea a fost făcut omul. Ținând seama de faptul că Adam și Eva au căzut în păcat și au pierdut slava Împărăției Cerurilor, Hristos vine acum să o redea întregului neam omenesc.

Sărbătoarea Schimbării la Faţă este deci prin excelenţă aceea a îndumnezeirii naturii noastre omeneşti şi a participării trupului nostru trecător la bunurile veşnice, care sunt mai presus de fire.

Biserica ortodoxă menționează pentru credincioșii care țin postul Adormirii Maicii Domnului,  că în acestă zi de sărbătoare este dezlegare la pește.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *