Abatajele minelor din Valea Jiului, reabilitate

În contextul procesului de reabilitare a activității extractive în Valea Jiului, se desfășoară eforturi susținute pentru revitalizarea abatajelor de la cele patru exploatări miniere. Acest demers are ca scop menținerea unui randament al productivității și neutralizarea cărbunelui, în conformitate cu Planul de închidere, care vizează tranziția către surse de energie alternative și sustenabile. Reabilitarea abatajelor se realizează având în vedere obiectivele stabilite pentru reducerea impactului asupra mediului și asigurarea unei tranziții lină către alte surse de producere a energiei în zonă.

Un aspect important al acestui proces de reabilitare este legat de valorificarea cărbunelui în termocentrala Paroșeni. Prin optimizarea abatajelor, se urmărește obținerea de beneficii în ceea ce privește funcționarea eficientă a termocentralei. Astfel, se preconizează asigurarea funcționării acesteia timp de 5 zile pe săptămână, contribuind astfel la menținerea unui flux constant de producție energetică în regiune.

În paralel cu eforturile de reabilitare a abatajelor, se acordă o atenție deosebită achiziției de mijloace fixe și materiale consumabile. Această strategie are ca scop garantarea condițiilor de securitate și sănătate ale minerilor implicați în procesul de extracție. Investițiile în mijloace tehnologice moderne și materiale de calitate contribuie nu doar la eficientizarea procesului de exploatare, ci și la creșterea nivelului de securitate al întregului proces minier.

„În ceea ce privește activitatea extractivă, în perioada următoare se are în vedere reabilitarea abatajelor de la cele patru exploatări miniere în vederea menținerii unui randament al productivității neutralizării  cărbunelui în acord cu Planul de închidere, în scopul valorificării sale în termocentrala Paroșeni astfel încât să fie asigurată funcționarea acesteia 5 zile pe săptămână.

De asemenea, se vor continua eforturile pentru achiziția de mijloace fixe și materiale consumabile necesare astfel încât să fie asigurate condițiile de securitate și sănătate ale minerilor”, arată MInisterul Energiei.

Prin aceste măsuri, se urmărește o tranziție treptată și responsabilă către surse de energie mai curate și prietenoase cu mediul.

În concluzie, reabilitarea abatajelor din Valea Jiului nu este doar un proces de adaptare la schimbările din industrie, ci și o oportunitate de a transforma regiunea într-un pol de dezvoltare sustenabilă, cu un accent deosebit pe siguranța angajaților și protejarea mediului înconjurător.

 

Monika BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *