Aninoasa: Studii pentru realizarea unor noi spații de locuit

Administrația locală de la Aninoasa alocă peste 200.000 de lei în vederea realizării unor studii privind realizarea unor noi spații de locuit. 136.500 de lei se alocă pentru  elaborare PUZ pentru obiectivul de investitii „Construire ansamblu de spatii locative cu destinatia de locuinte sociale, pod, bransamente la utilitati” Aninoasa.

Încă 95.000 de lei au fost alocați pentru elaborarea studiului de fezabilitate.

În urmă cu mai bine de o lună, Guvernul a doptat proiect de hotărâre de Guvern privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru Oraşul Aninoasa, Judeţul Hunedoara. 40 de milioane de lei este suma alocată Primăriei Aninoasa.

Oraşul Aninoasa, este situat în partea de sud a județului Hunedoara având o populație de aproximativ 3400 de locuitori. Din aceștia 20%, locuiesc într-un număr de 30 de imobile tip „casă de colonie”, numărul de apartamente din acestea variind între 12 şi 24. Marea majoritate a apartamentelor sunt proprietatea unităţii administrativ-teritoriale, restul fiind în proprietatea privată a unor persoane fizice. Imobilele sunt construite din cărămidă, acoperişul este realizat din lemn, iar învelitoarea din ţiglă ceramică, având regimul de înălţime P+1 şi P+1+M.

Construcţia acestora a avut loc în jurul anilor 1895 cu scopul de a asigura spaţiul locativ pentru minerii şi familiile acestora care s-au mutat în zonă odată cu deschiderea exploatărilor miniere din Valea Jiului. În perioada 13-14.02.2023, în județul Gorj, au avut loc două cutremure de pământ cu o magnitudine de ML 5,2, respectiv de ML 5,7, efectele acestora fiind resimțite puternic și în Orașul Aninoasa, mai ales la imobilele tip „casă de colonie”, starea acestora fiind deosebit de precară reprezentând un pericol real pentru toți locatarii. Astfel, au fost afectate următoarele imobile de pe strada Libertății: Bl. 17, Bl. 19, Bl. 21, Bl. 26, Bl. 28, Bl. 29, Bl. 36, Bl. 38, Bl. 40, Bl. 101, Bl. 117, Bl. 119, Bl. 121, Bl. 123, Bl. 125, Bl. 127, Bl. 131, Bl. 138, Bl. 140, și Bl. 145. În aceste 20 de imobile sunt un număr de 322 apartamente/locuințe iar numărul de persoane care locuiesc în ele este de 377, din care 80 de copii. Facem precizarea că nu toate cele 322 apartamente sunt locuite, unele fiind într-o stare avansată de degradare.

„După verificarea în teren făcută de Grupul de Suport Tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de seisme și întocmirea Rapoartelor de sinteză nr. 1316 și 1317/28.02.2023, s-a dispus evacuarea unui număr de 11 imobile, respectiv realizarea unor expertize tehnice pentru stabilirea clasei de risc seismic. Având în vedere cele solicitate mai sus Primăria Orașului Aninoasa a realizat expertizele tehnice pentru stabilirea clasei de risc seismic pentru toate cele 20 de imobile (inclusiv cele care au fost evacuate), expertize întocmite de expertul tehnic atestat al MLPTL – nr. 05493, prof. dr. ing. Stoian Valeriu (vor fi transmise dumneavoastră în format electronic) iar din expertizele făcute rezultă că toate cele 20 de imobile se încadrează în clasa de risc seismic Rs II și necesită măsuri de consolidare urgente pentru a nu pune viața locatarilor în pericol. Analiza făcută de către conducerea Instituției Prefectului – Județul Hunedoara, a Consiliului Județean Hunedoara cu factorii de răspundere din cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și a Primăriei Orașului Aninoasa legate de vechimea imobilelor și situația juridică a proprietății asupra clădirilor a condus la concluzia că singura soluție pentru rezolvarea acestei probleme este întreprinderea demersurilor necesare către Guvernul României în vederea obținerii finanțării pentru construirea în regim de urgență a unui ansamblu de 100 apartamente pentru asigurarea spațiilor locative pentru persoanele grav afectate de seisme. Închiderea principalului agent economic (Exploatarea Minieră Aninoasa) a condus la reducerea substanțială a veniturilor la bugetul local, cu consecințe nefavorabile în ceea ce privește finanțarea instituțiilor publice (învățământ, poliție locală, obiective culturale, etc.), plata furnizorilor de utilități și asigurarea cheltuielilor de funcționare ale aparatului de lucru al primarului (salarii, iluminat, telefonie, încălzire, reparații și întreținere a imobilelor din proprietatea unității administrativteritoriale etc.). Din cele prezentate, rezultă că bugetul local nu va putea susține din veniturile proprii construirea în regim de urgență a unui ansamblu de 100 apartamente a cărui valoare este de 40.000 mii lei (Devizul general al Ansamblului de 100 apartamente Aninoasa din cadrul Proiectului nr. 12/2023 întocmit de S.C. DELTA DUMAR PROIECT S.R.L.), arată documentul.

Astfel, Guvernul a decis suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023 cu suma de 40.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023 şi alocarea acesteia bugetului local al orașului Aninoasa, județul Hunedoara, pentru construirea în regim de urgență a unui ansamblu de spații locative cu destinația de locuințe sociale.

 

Monika BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *