Ministerul Agriculturii – Ordinul privind condiţiile şi modul de implementare ale intervenţiei „Asigurarea recoltelor” din Planul Strategic, postat în Transparenţă decizională

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a publicat în dezbatere un proiect de Ordin prin care se creează cadrul juridic necesar punerii în aplicare a intervenţiei privind „Asigurarea recoltelor”, din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027. Asistenţa financiară din partea Uniunii Europene pentru asigurarea recoltelor nu va depăşi 80% din costul primelor de asigurare plătite de producători pentru a se asigura împotriva pierderilor cauzate de fenomene climatice nefavorabile care pot fi asimilate unor dezastre naturale.

„Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a postat pe site-ul insituţiei, în secţiunea „Transparenţă decizională”, un proiect de Ordin prin care se creează cadrul juridic necesar punerii în aplicare a intervenţiei IS-V-03 „Asigurarea recoltelor”, din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027, astfel: Asistenţa financiară din partea Uniunii Europene pentru asigurarea recoltelor nu depăşeşte: a) 80% din costul primelor de asigurare plătite de producători pentru a se asigura împotriva pierderilor cauzate de fenomene climatice nefavorabile care pot fi asimilate unor dezastre naturale; b) 50% din costul primelor de asigurare plătite de producători pentru a se asigura împotriva: pierderilor menţionate la litera (a) şi a pierderilor cauzate de alte fenomene climatice nefavorabile; pierderilor cauzate de animale, de boli ale plantelor sau de infestări cu dăunători”, informează Ministerul Agriculturii.

Pentru a beneficia de sprijin financiar în cadrul intervenţiei de asigurare a recoltelor, solicitantul, persoană fizică sau juridică, trebuie să depună până la data de 15 octombrie a fiecărui exerciţiu financiar din perioada de programare 2024-2027, la centrele judeţene ale APIA, o cerere de plată însoţită de documentele suport necesare.

Taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor suportate de beneficiar nu este eligibilă, cu excepţia cazului în care taxa respectivă nu poate fi recuperată în temeiul legislaţiei în vigoare în materie de TVA.

Cererile de plată vor fi admise la finanţare având în vedere sumele disponibile pentru această intervenţie, până la atingerea plafonului maxim anual.

 

Toţi solicitanţii care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate au dreptul la plată, în limita plafonului anual disponibil.

Pentru a se asigura că plafonul bugetar anual al intervenţiei nu este depăşit, APIA aplică un sistem de avertizare timpurie şi de monitorizare în ceea ce priveşte cheltuielile din FEGA şi disponibilitatea angajării fondurilor.

Prin accesarea acestui tip de intervenţie producătorii viticoli vor putea să-şi crească gradul de rezilienţă a exploataţiilor viticole la impactul negativ al factorilor climatici, precum şi în urma pierderilor provocate de animalele sălbatice.

 

 

news.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *