ASOCIAȚII DE PROPRIETARI: Obligațiile preşedintelui

O asociaţie de proprietari nu poate funcţiona fără preşedinte!

Conform Legii nr. 196/2018 care reglementează organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, preşedintele trebuie să fie membru al asociaţiei de proprietari – deci, PROPRIETAR al unui apartament din imobil, şi este ales prin voinţa a jumătate plus unu din numărul proprietarilor prezenţi la adunarea generală.

 

Preşedintele asociaţiei de proprietari poate fi remunerat, în baza unui contract de mandat şi conform hotărârii adunării generale a proprietarilor, care va fi consemnată în procesul-verbal.

 

Principalele atribuţii ale preşedintelui asociaţiei de proprietari:

REPREZINTĂ asociaţia de proprietari în relaţiile cu terţii, inclusiv în acţiunile în instanţă

– SEMNEAZĂ documentele asociaţiei de proprietari

ADUCE LA CUNOȘTINȚA proprietarilor prevederile statutului şi regulamentului asociaţiei de proprietari

RĂSPUNDE, în scris, la sesizările şi contestaţiile scrise ale proprietarilor – în cel mult 10 zile de la primirea acestora

AFIȘEAZĂ la avizier următoarele informaţii: programul de încasări al asociației; datele de contact ale administratorului, cenzorului şi membrilor comitetului executiv; lista contractelor asociaţiei de proprietari cu furnizorii de utilităţi publice, cu administratorul şi cu personalul angajat sau contractual al asociaţiei, precum şi lista şi datele de contact ale instituţiilor la care pot fi sesizate nereguli privind activitatea conducerii asociaţiei de proprietari, a administratorului şi a membrilor asociaţiei etc.

– ÎNTOCMEŞTE şi ACTUALIZAEZĂ cartea de imobil

CONDUCE şedinţele adunării generale şi ale comitetului executiv

– ÎNTOCMEŞTE tabelul convocator şi afişul pentru avizier, în cazul adunărilor generale şi asigură semnarea acestuia de către proprietari; INFORMEAZĂ proprietarii cu privire la ordinea de zi a adunărilor generale (cu 10 zile înainte de data desfăşurării acestora) şi AFIȘEAZĂ la avizier hotărârile adunării generale şi ale şedinţelor comitetului executiv (în cel mult 7 zile după desfăşurarea acestora)

PREZINTĂ, spre verificare, la solicitarea instituţiilor abilitate, toate documentele asociaţiei de proprietari şi oferă toate informaţiile solicitate

– ACŢIONEAZĂ în instanţă restanţierii la întreţinere care nu-şi achită datoriile în cel mult 60 de zile de la termenul scadent – dacă acestea depăşesc valoarea salariului minim brut pe ţară (3.000 lei) şi SOLICITĂ notarea debitelor în cartea funciară

– în cazul schimbării sale, TRANSMITE noului preşedinte toate documentele şi bunurile asociaţiei aflate în administrarea sau folosinţa sa, în termen de 5 zile de la încetarea mandatului

 

IMPORTANT! Pentru neîndeplinirea atribuţiilor ce îi revin ori pentru depăşirea acestora, preşedintele asociaţiei de proprietari poate fi sancţionat cu amenzi de la 2.500 lei la 5.000 de lei, potrivit legii.

 

DE REŢINUT! Proprietarii de apartamente și reprezentanții asociațiilor de proprietari pot solicita Direcției de Asistență Socială Deva sprijin, îndrumare sau consiliere privind obligațiile și drepturile ce le revin în administrarea proprietății comune, la numerele de telefon 0755.878.637 și 0254.218.030 / Tasta 7 (Compartiment Asociații de Proprietari), de luni până joi – între orele 8:00-16:30 și vineri – între orele 8:00-14:00.

 

Direcția de Asistență Socială Deva

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *