Bază de date GIS, la Brad

Un contract în valoare de 971.000 de lei a fost scos la licitație de autoritățile locale din Brad și are ca obiect dezvoltare aplicație GIS și configurare bază de date GIS. Mai exact, se urmărește integrarea tuturor serviciilor într-o bază de date comună.

”Soluţia GIS care se achiziţionează va sprijini managementul integrat, strategic decizional la nivelul UAT Brad, constituindu-se într-un instrument de gestiune unitară a spațiului public, de standardizare a procedurilor de lucru, centralizând efortul direcțiilor, serviciilor şi compartimentelor printr-o reprezentare unitară, facilă, cu interacțiune grafică a tuturor datelor disponibile la nivelul administrației publice locale. Subactivitatea proiectului care cuprinde dezvoltarea soluţiei IT constă în dezvoltarea aplicaţiei şi configurarea bazelor de date în format GIS. Aplicaţia va fi de tip web-based (portal web GIS), va fi licenţiata pentru un număr nelimitat de utilizatori din cadrul administraţiei publice locale a Municipiului Brad, utilizând date în acelaşi format ca cele aferente serviciilor web dedicate ale altor instituţii, cum ar fi diverşi furnizori de utilităţi, OCPI, ANCPI, APIA, etc”, arată documentul.

Proiectul „Consolidarea Capacităţii Administrative a UAT Municipiul Brad” este finanţat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020. Axa prioritară: Administrație publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, Componenta 1: CP13/2019 pentru regiunea mai puțin dezvoltată – Fundamentarea deciziilor, planificare strategică şi măsuri de simplificare pentru cetăţeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, Operaţiunea: Introducerea de sisteme şi standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanța cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014 – 2020. Până la data de 10 februarie pot fi depuse ofertele.

 

Colaborator

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *