Comisia Europeană propune acordarea unui împrumut de 4 miliarde euro României, în contextul pandemiei de coronavirus

Comisia Europeană a prezentat Consiliului propuneri de decizii pentru acordarea unui sprijin financiar total în valoare de 81,4 miliarde euro pentru 15 state membre, sub formă de împrumut, din care 4 miliarde euro pentru România, pentru protejarea cetăţenilor şi atenuarea consecinţelor socio-economice foarte grave ale pandemiei de coronavirus. Astfel, împrumuturile vor ajuta ţările membre să acopere costurile legat direct de finanţarea sistemelor naţionale de şomaj tehnic şi a altor măsuri similare aplicate ca răspuns la pandemia de coronavirus, în special pentru lucrătorii independenţi.

„Comisia Europeană a prezentat Consiliului propuneri de decizii de acordare de sprijin financiar în valoare de 81,4 miliarde euro din cadrul Instrumentului SURE pentru 15 state membre. Instrumentul SURE este un element esenţial al strategiei cuprinzătoare elaborate de UE pentru protejarea cetăţenilor şi atenuarea consecinţelor socioeconomice foarte grave ale pandemiei de coronavirus. Acesta este una dintre cele trei plase de siguranţă convenite de Consiliul European pentru a proteja lucrătorii, întreprinderile şi ţările.

Odată ce Consiliul a aprobat aceste propuneri, sprijinul financiar va fi furnizat sub formă de împrumuturi acordate în condiţii avantajoase de UE statelor membre.

„Aceste împrumuturi vor ajuta statele membre să facă faţă creşterilor bruşte ale cheltuielilor publice pentru menţinerea locurilor de muncă. Mai exact, împrumuturile respective vor ajuta statele membre să acopere costurile legate direct de finanţarea sistemelor naţionale de şomaj tehnic şi a altor măsuri similare puse în aplicare ca răspuns la pandemia de coronavirus, în special pentru lucrătorii independenţi”, precizează CE.

În urma consultărilor cu statele membre care au solicitat sprijin şi după evaluarea cererilor formulate de acestea, Comisia propune Consiliului să aprobe acordarea de sprijin financiar după cum urmează: România: 4 miliarde euro, Bulgaria: 511 milioane euro, Cehia: 2 miliarde euro, Grecia: 2,7 miliarde euro, Spania: 21,3 miliarde euro, Croaţia: 1 miliard euro, Italia: 27,4 miliarde euro, Cipru: 479 de milioane euro, Letonia: 192 de milioane euro, Lituania: 602 milioane euro, Malta: 244 de milioane euro, Polonia: 11,2 miliarde euro, Belgia: 7,8 miliarde euro, Slovacia: 631 de milioane euro, Slovenia: 1,1 miliarde euro.

Instrumentul SURE poate oferi sprijin financiar în valoare totală de până la 100 de miliarde euro tuturor statelor membre. Propunerile înaintate de Comisie Consiliului cu privire la deciziile de acordare a unui sprijin financiar se ridică la 81,4 miliarde euro şi vizează 15 state membre.

Portugalia şi Ungaria au prezentat deja cereri oficiale care sunt în curs de evaluare. Comisia se aşteaptă să prezinte în scurt timp o propunere de acordare de sprijin pentru Portugalia şi Ungaria. Statele membre care nu au introdus încă cereri oficiale mai au încă posibilitatea de a face acest lucru.

„Trebuie să facem tot ce ne stă în putinţă pentru a menţine locurile de muncă şi mijloacele de subzistenţă. Facem astăzi un pas important în această direcţie: la doar patru luni după ce am propus crearea Instrumentului SURE, Comisia propune acordarea a 81,4 miliarde euro din cadrul acestuia pentru a contribui la protejarea locurilor de muncă şi a lucrătorilor afectaţi de pandemia de coronavirus în întreaga UE. SURE este un simbol clar al solidarităţii în faţa unei crize fără precedent. Europa este hotărâtă să protejeze cetăţenii”, spune preşedinta Ursula von der Leyen.

Împrumuturile acordate statelor membre din cadrul Instrumentului SURE vor fi susţinute de un sistem de garanţii voluntare din partea statelor membre.

„Lucrătorii se confruntă, în prezent, cu un nivel extrem de ridicat de insecuritate şi trebuie să îi sprijinim în vederea depăşirii crizei şi a relansării economiilor noastre. Acesta este motivul pentru care Comisia a propus Instrumentul SURE, menit să contribuie la protejarea lucrătorilor şi să faciliteze redresarea economică. Astăzi, salutăm interesul puternic manifestat de statele membre pentru accesarea finanţării necostisitoare disponibile în cadrul Instrumentului SURE în scopul sprijinirii programelor de şomaj tehnic şi a măsurilor similare şi aşteptăm cu interes ca procesul decizional să fie finalizat rapid pentru a începe acordarea împrumuturilor”, afirmă Valdis Dombrovskis, vicepreşedintele executiv pentru o economie în serviciul cetăţenilor.

Comisia se aşteaptă ca procesul de finalizare a acordurilor de garantare încheiate de statele membre cu Comisia să fie finalizat în scurt timp.

„SURE a fost una dintre primele plase de siguranţă pe care am decis să le punem în aplicare pentru a garanta că lucrătorii beneficiază de un venit în perioada în care activitatea lor profesională a fost suspendată şi că locurile lor de muncă sunt menţinute. Instrumentul SURE va contribui, aşadar, la o redresare mai rapidă. În curând, toate statele membre vor fi furnizat garanţiile cu o valoare cumulată de 25 de miliarde euro şi propunem ca cele 15 state membre care au solicitat sprijin să primească împrumuturi cu o valoare cumulată de 81,4 miliarde euro. Acest demers este o dovadă a solidarităţii europene şi a faptului că împreună suntem mai puternici în beneficiul tuturor cetăţenilor europeni”, precizează Nicolas Schmit, comisarul pentru locuri de muncă şi drepturi sociale.

La 2 aprilie 2020, Comisia a propus Instrumentul SURE ca parte a răspunsului său la pandemia de coronavirus. La 19 mai 2020, statele membre au adoptat în cadrul Consiliului Regulamentul de instituire a Instrumentului SURE.

„Programele de şomaj tehnic au jucat un rol-cheie în atenuarea impactului pandemiei de COVID-19 asupra locurilor de muncă. Instrumentul SURE reprezintă contribuţia Uniunii Europene la aceste plase de siguranţă esenţiale. Acesta va contribui la protejarea lucrătorilor împotriva şomajului şi la menţinerea locurilor de muncă şi a competenţelor de care vom avea nevoie pe măsură ce economiile noastre se vor redresa. Cererea ridicată din partea statelor membre confirmă importanţa vitală a acestui sistem”, declară Paolo Gentiloni, comisarul pentru economie.

Contribuţia fiecărui stat membru la valoarea totală a garanţiei corespunde cotei-părţi relative care îi revine din venitul naţional brut (VNB) total al Uniunii Europene, pe baza bugetului UE pentru 2020.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *