Complexul Energetic Valea Jiului caută Director General. Dosarele se depun până în 20 iulie

Complexul Energetic Valea Jiului SA a lansat o campanie de recrutare pentru funcția de Director General. Anunțul a fost publicat pe site-ul oficial al societății energetice și este asistat de expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL. Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: studii superioare cu diplomă de licență, minim 5 ani de experiență în funcții de conducere și cel puțin 10 ani de experiență profesională în sectorul energetic.

Este necesară cunoașterea limbii române și cetățenia română sau a unui stat UE, cu condiția domiciliului în România. Candidații trebuie să aibă capacitate deplină de exercițiu, să nu aibă înscrieri în cazierul fiscal și judiciar, și să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să fi avut contractul de muncă încheiat din motive disciplinare în ultimii 5 ani.

Starea de sănătate corespunzătoare trebuie atestată prin documente medicale. Candidații nu trebuie să fie incompatibili cu ocuparea postului, să nu fi fost condamnați pentru diverse infracțiuni financiare și de corupție, și să cunoască legislația privind societățile comerciale și guvernanța corporativă. De asemenea, trebuie să îndeplinească cerințele Art. 4 din OUG nr. 109/2011.

Candidații incluși pe lista scurtă trebuie să completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal și adeverința medicală, dacă acestea nu au fost deja depuse. Originalele documentelor vor fi verificate de comisie la proba de interviu. Documentele necesare pentru procesul de recrutare se găsesc pe pagina de internet a Complexului Energetic Valea Jiului SA (www.cevj.ro).

Dosarele de candidatură se depun până pe 20 iunie 2024, ora 15.00, la Registratura Societății, pe Str. Timișoara nr. 2, municipiul Petroșani, județul Hunedoara, România, în plicuri închise și sigilate, primind un număr de înregistrare și data certă a depunerii.

Monika BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *