Vineri: Ce proiecte vor fi supuse dezbaterii

Consiliul Județean Hunedoara se va întâlni în ședință ordinară, vineri, 31 august 2018, de la ora 11.00,  având pe ordinea de zi 19 proiecte de hotărâre după cum urmează:

 

   ORDINE DE ZI

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea Direcției de Sănătate Publică a Județului Hunedoara a unui corp de imobil aparținând domeniului public al Județului Hunedoara;
 2. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului de Artă Deva;
 6. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.62/2017 privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru autoturismele și autospecialele din parcul auto al Consiliului Județean Hunedoara;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara, pe anul 2018, virările de credite bugetare, precum și modificarea programului de investiții anexă la buget;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2018, precum și modificarea programului de investiții anexă la buget, ale unor instituții aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara;
 9. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2017 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2018;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara și Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara în vederea finanțării și organizării în comun a Taberei de pregătire a olimpicilor naționali la chimie;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Județul Hunedoara – prin Consiliul Județean Hunedoara și Municipiul Hunedoara – prin Consiliul Local al Municipiului Hunedoara pentru realizarea lucrărilor la obiectivul de investiții ”Reabilitare Casa de Cultură din Municipiul Hunedoara”;
 12. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune în vederea casării și valorificării unor mijloace fixe care aparțin domeniului public al Județului Hunedoara aflate în administrarea Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu;
 13. Proiect de hotărâre privind sancționarea disciplinară a doamnei Liliana Țolaș, manager al Muzeului Civilizației Dacice și Romane;
 14. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale ”Dr. Aurel Vlad” Orăștie pentru anul şcolar 2018 – 2019;
 15. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara în adunările generale a acționarilor/asociaților la societățile comerciale la care Județul Hunedoara este acționar sau asociat;
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) pentru obiectivul de investiții ,,Lift exterior la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad, Județul Hunedoara”;
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) pentru obiectivul de investiții ,,Reparații capitale paviment curte interioară a sediului Serviciului Județean de Ambulanță Deva”;
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții “Modernizare și dotare laborator radiologie, extindere cabinet pediatrie în cadrul ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Deva – județ Hunedoara”;
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI), a indicatorilor tehnico-economici și a valorii cheltuielilor nefinanțate, pentru obiectivul de investitii „Reabilitare Drumuri Judeţene pentru dezvoltarea infrastructurii turistice şi promovarea patrimoniului economic şi cultural al judetului Hunedoara”.

 

PREȘEDINTE,

Mircea Flaviu Bobora

                                                       

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *