Contabilul Replica te sfătuiește. Despre gestiune, la început de an

Începutul exercițiului financiar nou, care coincide în România cu începutul calendaristic al anului, ridică următoarele probleme:

1-Inventarierea stocurilor nu este obligatoriu a se face fix la 31 decembrie 2017, deci nu este obligatorie pornirea la început de an cu stocuri faptice inventariate. Pornirea se poate face și cu stocuri scriptice rezultate din evidența anterioară, inventarirea putând fi făcută și înaintea ultimei zi a anului. Baza legală este alin 4 din O2861/2009, pentru aplicarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii. Practic, atunci când este posibil, se recomandă inventarierea stocurilor în 31 decembrie, ca bază pentru pornirea pe baze reale a anului următor.

2-Confirmarea de sold cu partenerii se consideră parte a procesului de inventariere și este obligatorie, O2861/2009 obligă la verificarea și confirmarea soldurilor debitoare și creditoare ale conturilor de creanțe și de debite. Neefectuarea lor se consideră abatere de la normele de inventariere și se sancționează.

3-Numerotarea facturilor la început de an se poate face în continuare, cu serie și numere preluate din evidența anului anterior, sau se poate deschide serie nouă. Practic, se recomandă deschiderea unei serii noi, pentru că astfel, facturile pot fi mai ușor centralizate. De asemenea, raportarea D394 devine mai ușor de verificat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *