Cum vor reîncepe școala elevii hunedoreni

Prefectul județului Hunedoara, Călin Petru Marian, a convocat astăzi Comitetul Județean pentru Situații de Urgență pentru a aproba scenariile de funcționare a unităților/instituțiilor de învățământ din județul Hunedoara.

A fost adoptată Hotărârea nr. 160/06.11.2021 a CJSU Hunedoara care cuprinde situaţia centralizatoare cu scenariile de desfăşurare a activităţii şcolare, în unităţile de învăţământ din judeţul Hunedoara, începând cu data de 08.11.2021, conform anexei (prezentată în fotografii).    Menționăm că stabilirea scenariilor de funcționare a avut la bază, în principal, procentul de vaccinare în cadrul personalului didactic și auxiliar din fiecare școală. Pentru ca prezența elevilor la cursuri să se poată realiza este nevoie cel puțin 60% din personalul școlii să fie vaccinat împotriva „COVID 19” și, totodată, infrastructura și resursele existente să  permită acest lucru.

Prevederile Hotărârii 160/06.11.2021 sunt:

Art. 1 (1) Se aprobă situaţia centralizatoare cu scenariile de desfăşurare a activităţii şcolare, în unităţile de învăţământ din judeţul Hunedoara, începând cu data de 08.11.2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu virusul SARS – CoV-2 este obligatorie purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, în toate localitățile din județul Hunedoara,  pe o rază de 50 m în jurul unităților de învățământ, pentru persoanele care staționează în acest perimetru.

(3) Consiliul de administrație al unității de învățământ propune Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara aplicarea scenariului de organizare și desfășurare a cursurilor în unitatea de învățământ, după cum urmează:

 

Scenariul 1

 

Participarea zilnică cu prezență fizică a tuturor antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție indiferent de rata de incidență cumulată, cu respectarea tuturor normelor de prevenire a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2, până la suspendarea cursurilor cu prezență fizică, pe baza cazurilor confirmate în grupă/clasă/unitate de învățământ/conexă

 

Scenariul 2

 

Participarea zilnică în sistem online a elevilor cu aplicarea dispozițiilor art. 6 din Ordinul comun al Ministerului Educației și Cercetării și al Ministrului Sănătății nr. 5339/2015/01.10.2021  , în funcție de cazurile confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o clasă/grupă/unitate de învățământ/conexă, respectiv suspendarea cursurilor cu prezență fizică la nivelul grupei/clasei/unității de învățământ/conexe

 

(4) Începând cu data de 08 noiembrie 2021, reluarea cursurilor cu prezența fizică se realizează pentru toate unitățile de învățământ preuniversitar în cadrul cărora un procent de minimum 60 % din personal este vaccinat.

(5) Începând cu data de 08 noiembrie 2021, reluarea cursurilor se face în regim online pentru toate unitățile de învățământ preuniversitar în cadrul cărora un procent mai mic de  60 % din personal este vaccinat.

(6) Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar emit decizia privind modalitatea de reluare a cursurilor, în conformitate cu alin (4) și alin (5), cu informarea Inspectoratului Şcolar Judeţean  Hunedoara.

(7) Trecerea de la scenariul online la scenariul cu prezență fizică se face prin decizia consiliilor de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar, cu informarea Inspectoratului Şcolar Judeţean  Hunedoara, în situația atingerii procentului de  60% menționat la alin (4).

(8) Decizia prevăzută la alin (7) se ia prin raportare la fiecare zi de vineri, conform situației privind personalul vaccinat, publicată și actualizată săptămânal  pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean  Hunedoara.

(9) Prin excepție de la dispozițiile alin (4) și alin (5), unitățile de învățământ special reiau cursurile începând cu data de 08 noiembrie 2021 cu prezența fizică.”

(10) În situații justificate de infrastructura și resursele existente, unitățile de învățământ/unitățile conexe pot desfășura activități didactice în sistem online cu aprobarea Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, chiar și în situația în care nu se impune suspendarea cursurilor cu prezență fizică în condițiile art. 6 din Ordinul comun al Ministerului Educației și Cercetării și al Ministrului Sănătății nr. 5339/2015/01.10.2021, cu modificările ulterioare.

(11) Stagiile de pregătire practică pentru elevii din învățământul liceal tehnologic, postliceal, profesional și profesional dual se desfășoară cu prezența fizică a elevilor, cu respectarea procedurilor privind măsurile de protecție instituite de către entitățile organizatoare de stagii de pregătire practică și prevederile prezentului ordin, indiferent de scenariul epidemiologic, cu excepția situației în care ordinele de carantinare, emise de autoritățile abilitate în perioada stării de alertă, interzic acest lucru.

(12) Este permisă organizarea activităților aferente concursului pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct în toate unitățile de învățământ, cu respectarea strictă a normelor de protecție sanitară.

(13) Activitățile de terapie pentru elevii cu cerințe educaționale speciale sunt permise indiferent de scenariul în care se află unitatea de învățământ, inclusiv în cazul în care în localitate a fost instituită măsura carantinării zonale.

(14) Personalul didactic/nedidactic și personalul didactic auxiliar implicat în procesul de învățământ în unitățile de învățământ special are obligația să poarte mască de protecție în permanență în cancelarie, în timpul deplasării în incinta unității de învățământ și în timpul pauzelor, precum și în sălile de clasă, cu excepția situațiilor în care procesul specific de predare/învățare/recuperare impune un contact vizual complet, caz în care vor putea folosi viziere.

(15) Este permisă organizarea simulărilor examenelor naționale, cu prezența fizică, în unitățile de învățământ din localitățile în care nu este declarată starea de carantină la nivelul localității, cu condiția asigurării stricte a normelor de prevenire a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, respectiv distanțare corectă, igienizarea mâinilor și purtarea obligatorie a măștii. Este permisă organizarea activităților aferente concursului pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct în toate unitățile de învățământ, cu respectarea strictă a normelor de protecție sanitară.

(16) Este permisă desfășurarea orelor de educație fizică în săli de sport/spații interioare, fără obligativitatea purtării măștii de protecție, în condițiile în care rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mică de 2/1.000. La o rată de incidență mai mare de 2/1.000, orele de educație fizică se pot desfășura doar în spații deschise, fără obligativitatea purtării măștii de protecție. Prin excepție, preșcolarii nu au obligația purtării măștii de protecție în timpul orelor de educație fizică.

Art. 2  Înainte de data începerii cursurilor universitare, în funcţie de situaţia epidemiologică, de particularităţile locale, de infrastructura, de specificul programelor de studiu şi de resursele umane ale fiecărei instituţii de învăţământ superior în parte, conducerea acesteia, cu consultarea senatului universitar, stabileşte aplicarea unuia dintre scenariile de organizare şi desfăşurare a activităţilor didactice, după cum urmează:

 

Scenariul 1
Participarea fizică în instituţia de învăţământ superior a tuturor studenţilor/cursanţilor la toate activităţile didactice, conform programului de desfăşurare a acestora, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie, astfel încât să fie asigurată o suprafaţă de minimum 1 m^2/student pentru orele de curs/seminar
Scenariul 2

 

 

 

Participare în sistem mixt – prezenţă fizică şi on-line, în funcţie de specificul programelor de studiu, de infrastructură şi de condiţiile epidemiologice, conform procedurilor proprii fiecărei universităţi
Scenariul 3

 

Participarea tuturor studenţilor/cursanţilor la activităţi didactice on-line

 

Art. 3 (1) Scenariul de funcționare al unității/instituției de învățământ pe parcursul anului școlar/universitar se va actualiza în funcție de cazurile confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o clasă/grupă/unitate de învățământ/conexă precum și de procentul de acoperire vaccinală a personalului.

(2) Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara și Direcția de Sănătate Publică Hunedoara avizează propunerea consiliului de administrație al unității de învățământ preuniversitar/conexe și înaintează spre aprobare Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Hunedoara scenariul de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ.

(3) Propunerea este fundamentată pe baza cazurilor confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o clasă/grupă/unitate de învățământ/conexă, procentului de acoperire vaccinală a personalului precum și în funcție de infrastructura și resursele existente în fiecare unitate de învățământ.

Art. 4 Unitățile școlare de pe raza localităților carantinate din județul Hunedoara își vor desfășura activitatea conform precizărilor ordinelor de carantinare, emise de autoritățile abilitate în perioada stării de alertă.

Anexa HCJSU 160

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *