DEVA: De luni se vor prelua cererile pentru acordarea ajutorului de încălzire. Ce acte sunt necesare

Direcția de Asistență Socială Deva va prelua CERERILE pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței începând de LUNI, 17 OCTOMBRIE 2022.

 

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pe perioada 1 noiembrie 2022 – 31 martie 2023 și poate fi solicitat de către familiile și/sau persoanele singure cu un VENIT net mediu lunar de până la 1.386 lei/persoană – în cazul familiei și de până la 2.053 lei – în cazul persoanei singure.

 

ACTE NECESARE pentru acordarea ajutorului de încălzire:

 

1.CERERE – DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE (tipizat)

 

  1. ACTE PRIVIND COMPONENȚA FAMILIEI:

– copie BI/CI al solicitantului și membrilor de familie

– copie certificat de naștere al copiilor sub 14 ani

– copie certificat de căsători/sentință divorț/certificat de deces (în funcție de situație)

– copie după hotărârea judecătorească definitivă de încredințare în vederea adopției sau de încuviințare a adopției (unde este cazul)

– copie după hotărârea judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecția copilului privind măsura plasamentului (unde este cazul)

– copie după decizia directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sau hotărârea judecătorească privind măsura plasamentului în regim de urgență (unde este cazul)

– copie după hotărârea judecătorească de instituire a tutelei/curatelei sau dispoziția autorității tutelare (unde este cazul)

– act doveditor, care să ateste calitatea de reprezentant legal al persoanei minore, lipsită de capacitate deplină de exercițiu al drepturilor civile (unde este cazul)

– copie după hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este declarant(ă) dispărut/dispărută (unde este cazul)

– copie după hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor (unde este cazul)

– alte acte doveditoare privind componența familiei

 

  1. ACTE PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL LOCUINŢEI:

– copie după actul de proprietate/uzufruct viager/habitație viageră.

– persoanele care locuiesc la adresa pentru care se solicită ajutor pentru încălzire şi sunt beneficiari ai unui contract de comodat/închiriere vor depune o copie a contractului de comodat (însoțită de copie a contractului de proprietate)/închiriere înregistrat la Direcţia Generală a Finanţelor Publice

– adeverință eliberată de către Asociația de Proprietari, din care să rezulte persoanele înscrise în cartea de imobil și numărul persoanelor luate în calcul la plata taxelor comune. Persoanele care domiciliază la casă vor prezenta o copie a contractului de salubrizare, pentru evidențierea numărului de persoane care locuiesc în imobil

– titularii dreptului de proprietate, precum și cei ai contractului de comodat/închiriere pot împuternici un membru major din familie în vederea solicitării ajutorului pentru încălzirea locuinței

  1. ACTE DOVEDITOARE PRIVIND VENITURILE REALIZATE în luna anterioară depunerii cererii:

– adeverință eliberată de angajator pentru veniturile realizate (salariul net și alte drepturi salariale: bonuri de masă, prime etc.)

– cupon pentru indemnizația de șomaj sau venit lunar de completare

– cupon/decizie de pensie (indiferent de tipul de pensie)

– cupon/decizie pentru indemnizația de handicap, indemnizație incapacitate de muncă

– adeverință eliberată de angajator pentru indemnizația de maternitate

– cupon/extras de cont/decizie pentru indemnizație/stimulent creștere copil

– alte acte doveditoare privind veniturile realizate

 

NOTĂ: Următoarele venituri NU sunt luate în calcul la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței: alocații de stat, venitul minim garantat (ajutorul social), alocația pentru susținerea familiei, bursele de orice tip, alocațiile elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES) și bugetul

complementar (în cazul persoanelor cu dizabilități).

 

  1. ALTE ACTE DOVEDITOARE:

– copie factură energie electrică

– copie factură gaze naturale

 

NOTĂ: Cererea pentru acordarea ajutorului de încălzire va fi depusă de către TITULARUL contractelor de furnizare a serviciilor de utilități publice.

 

DE REȚINUT! Reprezentanții Direcției de Asistență Socială Deva vor VERIFICA veniturile realizate de solicitanții ajutorului de încălzire, precum și bunurile mobile și imobile dețiunute de aceștia, prin intermediul platformei PatrimVen, al Direcției Impozite și Taxe Locale Deva și al Registrului Agricol.

 

IMPORTANT! Potrivit Legii consumatorului vulnerabil, persoanele care dețin clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu, autoturisme cu vechime mai mică de 10 ani, utilaje agricole sau de prelucrare a lemnului, depozite bancare mai mari de 3.000 de lei etc. NU POT BENEFICIA de ajutor pentru încălzirea locuinței.

 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE se pot obține la numerele de telefon 0755.878.814 și 0254.218.030 / Tasta 1 (Serviciul Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială), de luni până joi – între orele 8:00-11:00 și 14:00-16:00 și vineri – între orele 8:00-11:00.

 

Direcția de Asistență Socială Deva

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *