Legea prin care cabinetele de medicină de familie vor putea deschide puncte secundare de lucru în mediul rural, în aceeaşi localitate, a fost promulgată

Actul normativ are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art. 75 din Legea nr. 95/2006. Intervenţiile legislative vizează, potrivit expunerii de motive, adaptarea legislaţiei la nevoile curente ale comunităţilor locale, prin crearea unei soluţii legislative care să încurajeze cabinetele de medicină de familie să deschidă puncte secundare şi în alte unităţi administrative în care există deja un cabinet medical dacă autorităţile locale consideră că este oportun din punct de vedere al interesului social local.

Prin urmare, „cabinetele de medicină de familie pot deschide cel mult două puncte secundare de lucru dacă solicitantul asigură un program fracţionat de minimum 10 ore pe săptămână în norma lui de bază sau peste norma lui de bază”.

„Punctele de lucru pot fi deschise în mediul rural în aceeaşi unitate administrativ-teritorială sau în alte unităţi unde există deficit de medici stabilit de către o comisie organizată la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, alcătuită din: un reprezentant al casei de asigurări de sănătate judeţene sau al municipiului Bucureşti; un reprezentant al direcţiei de sănătate publică judeţene sau al municipiului Bucureşti; un reprezentant al colegiului judeţean al medicilor sau al municipiului Bucureşti”, mai prevede legea promulgată.
Actul normativ mai stipulează că serviciile medicale prestate în aceste puncte secundare sunt decontate în integralitate, conform legislaţiei în vigoare, indiferent dacă au fost prestate de către medicul de familie titular al cabinetului sau de către medicii angajaţi ai cabinetului.

„Autorităţile administraţiei publice locale pot acorda facilităţi şi stimulente aferente înfiinţării şi funcţionării punctului secundar de lucru, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare”, conform sursei citate.

Astfel, autorităţile administraţiei publice locale pot încheia cu reprezentantul legal al punctului secundar de lucru un contract civil în care să se consemneze drepturile şi obligaţiile părţilor. Aceste prevederi se aplică şi punctelor de lucru deja înfiinţate.

În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate vor modifica normele de aplicare ale Contractului-cadru în acord cu prevederile din prezenta lege.

 

news.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *