Factorii de mediu, monitorizați de termocentrala Paroșeni

Termocentrala Paroșeni monitorizează factorii de mediu, iar în acest sens conducerea Complexului Energetic Hunedoara a demarat o procedură. 11.040 de lei este suma alocată pentru întocmirea studiului.

“Achiziţia de servicii de monitorizare a factorilor de mediu este necesară pentru îndeplinirea cerințelor privind menținerea Autorizației Integrate de Mediu nr. 3/02.05.2019 a Sucursalei Electrocentrale Paroșeni, care prevede obligația deținătorului de autorizatie ca să asigure monitorizarea factorilor de mediu, prin efectuarea măsurătorilor periodice ale concentrațiilor de poluanți specifici, respectiv prin realizarea periodică de analize fizico-chimice pentru apa uzată menajeră, apa tehnologică care nu necesită epurare, apa de suprafață, apa subterană, analize de sol și de analiză a calității aerului (emisii și imisii), din surse dirijate și din depozitele de cărbune și depozitele de zgură și cenușă”, arată oficialii CEH.

Prin monitorizarea factorilor de mediu se vor determina valorile concentrațiilor de poluanți specifici. Valorile determinate se vor compara cu valorile limită admisibile. Pentru toate acestea se emit buletine de analiză sau rapoarte de determinare pe care se înregistrează valorile limită admisibile. Monitorizarea factorilor de mediu se face pentru verificarea încadrării concentrațiilor de poluanți specifici în valorile limită admise.

“Monitorizarea factorilor de mediu este o obligație legală, prevăzută prin autorizația integrată de mediu și cea de gospodărire a apelor pe care Sucursala Electrocentrale Paroșeni le deține. Nerespectarea obligațiilor de monitorizare a factorilor de mediu și a condițiilor privind calitatea factorilor de mediu, pot atrage răspunderea contravențională a societății. Pentru respectarea prevederilor din actele de reglementare și evitarea poluărilor este necesară supravegherea permanent prin efectuarea determinărilor de laborator”, mai arată CEH.

Termocentrala Paroşeni este prima instalaţie a Complexului Energetic Hunedoara conformă legislaţiei europene de mediu, după o investiţie de 65,3 milioane de euro. Lucrările au fost finalizate anul trecut.

Colaborator

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *