O firmă din Cluj s-a „împiedicat” de pistele de bicicliști din Deva

O firmă din județul Cluj a contestat rezultatul procedurii de atribuirte a contractului municipalității de la Deva pentru construirea traseului pentru bicicliști. Firma din Cluj a depus contestație, care, însă, i-a fost respinsă.

„Prin contestația (…), înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (…), formulată de SC NV CONSTRUCT SRL, cu sediul în Cluj Napoca, (…), împotriva rezultatului procedurii consemnat în raportul procedurii (…), comunicat prin adresa (…) organizată prin procedură simplificată, în vederea atribuirii contractului de servicii având ca obiect „Documentație tehnico economice–faza PT+DE+DTAC+DTOE, caiete de sarcini, verificare proiect, documentații pt avize și asistenta tehnica din partea proiectantului pt proiectul «Construirea traseului pentru bicicliști pe Bdul Decebal, Bdul 22 Decembrie și zona adiacentă» din Municipiul Deva SMIS 125413”, cod CPV 71322000-1, de către MUNICIPIUL DEVA, cu sediul în Deva, str. Unirii nr. 4, jud. Hunedoara, în calitate de autoritate contractantă, s-a solicitat: admiterea contestației și anularea în parte a rezultatului/raportului procedurii nr. 93080/07.12.2020, precum și a adresei nr. 93081/07.12.2020 (comunicată prin intermediul SEAP în data de 07.12.2020) în ceea ce privește decizia autorității contractante de a declara admisibile ofertele depuse de Asocierea SIGMA MOBILITY ENGINEERING SRL – ALMER PROIECT SRL și SERCONSTRANS SRL și a actelor subsecvente acestora; obligarea autorității contractante la continuarea procedurii de atribuire, prin reevaluarea ofertelor depuse de ofertanții Asocierea SIGMA MOBILITY ENGINEERING SRL – ALMER PROIECT SRL și SERCONSTRANS SRL și ulterior emiterii unui nou report/rezultat al procedurii, în conformitate cu prevederile legale și în condițiile statuate în decizia ce se va pronunța”, arată documentul CNSC.

Societatea SIGMA MOBILITY ENGINEERING SRL, cu sediul social în Piteşti, în calitate de ofertant declarat câștigător, a depus cerere de intervenție, în temeiul art. 17 din Legea nr. 101/2016, prin care a solicitat respingerea contestației depusă de SC NV CONSTRUCT SRL.

După analizarea tuturor documentelor, reprezentanții Consiliului Național pentru Soluționarea Contestațiilor au respins solicitsrea firmei din Cluj.

„În temeiul art. 26 alin. (6) din Legea nr. 101/2016, respinge ca nefondată contestația formulată de SC NV CONSTRUCT SRL în contradictoriu cu MUNICIPIUL DEVA. În temeiul dispozițiilor art. 17 alin. (3) din Legea nr. 101/2016, coroborate cu dispozițiile art. 61 și urm. din Codul de procedură civilă, admite cererea de intervenție formulată de SIGMA MOBILITY ENGINEERING SRL”, arată decizia CNSC.

Municipiul Deva va avea încă 3 km de pistă de biciclete construită cu bani europeni, precum și trotuare reabilitate pe Bulevardele Decebal și 22 Decembrie. Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Pistele pentru biciclete vor avea o lungime de 2990 de metri și vor fi amenajate pe sectoarele de infrastructură: Bulevardul Decebal și Bulevardul 22 Decembrie (între Bulevardul Decebal și Bulevardul Nicolae Bălcescu).
Vor exista și stații de închirere biciclete care vor fi amplasate pe Bulevardul Decebal – în apropierea intersecției cu Bulevardul Iuliu Maniu și pe Bulevardul 22 Decembrie – în apropierea intersecției cu Bulevardul Nicolae Bălcescu.

 

Colaborator

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *