Grădini suspendate în Defileul Jiului

Parcul Național Defileul Jiului este unul dintre cele 22 de parcuri naționale și naturale administrate de Regia Națională a Pădurilor – ROMSILVA. Parcul Național Defileul Jiului este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a II-a IUCN (parc național), situată în sud-vestul țării, pe teritoriile județelor Gorj și Hunedoara.

”Pe culmile grădinilor suspendate, într-o serie de fotografii foarte frumoase realizate de colegul nostru Dan Iacobescu în Parcul Național Defileul Jiului.

Parcul National Defileul Jiului – Defileul Jiului National Park, unul dintre cele 22 de parcuri naționale și naturale administrate de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, are o suprafață de peste 11.000 de hectare, între masivele Parâng și Vâlcan, pe raza județelor Hunedoara și Gorj.

Din cele peste 11.000 de hectare ale parcului, aproape 9.500 de hectare sunt păduri, 8.984 de hectare fiind în zone de protecție, unde intervenția umană nu este permisă”, arată Romsilva.

Aria naturală dispune de mai multe tipuri de habitate (Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion), Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene, Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum, Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum, Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum, Păduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpiniori), Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea), Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin, Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion), Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane, Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane și Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane) ce adăpostesc o gamă diversă de floră și faună specifică lanțului carpatic al Meridionalilor

 

Monika BACIU

Credit: Dan Iacobescu, Parcul Național Defileul Jiului

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *