Guvernul a aprobat modificarea şi completarea Legii privind exercitarea profesiei de bonă

Guvernul a aprobat modificarea şi completarea Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă, în vederea accesului mai facil al familiilor la servicii de îngrijire şi supraveghere a copilului pe timp de zi, inclusiv la accesarea ajutorului financiar acordat familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 35/2020.

Măsură adoptată astăzi este prevăzută în Programul de Guvernare 2021-2024.

Documentul reglementează ca serviciile acordate de bonă să nu mai fie supuse controlului inspecţiei sociale, totodată nemaifiind aplicabile prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii serviciilor sociale.

Prin actul normativ adoptat se prevede ca exercitarea profesiei de bonă să se poată realiza şi printr-un contract individual de muncă încheiat de bonă cu părintele sau reprezentantul legal al copilului, pe lângă modalităţile existente până la această dată (contract de muncă încheiat de bonă cu o persoană juridică sau desfăşurarea activităţii bonei ca persoană fizică autorizată).

O altă modificare stabileşte obligaţia angajatorului care a încadrat o bonă cu contract individual de muncă de a-i întocmi un dosar personal pe care să îl prezinte la solicitarea inspectorilor de muncă, fiind prevăzute şi sancţiunile pentru neîntocmirea acestui dosar.

De asemenea, documentul oferă posibilitatea ca persoanele care au calificare de baby-sitter să poată desfăşura, în aceleaşi condiţii, profesia de bonă. Măsura urmăreşte creşterea accesului familiilor la servicii de îngrijire şi supraveghere a copilului pe timpul zilei.

Totodată, potrivit actului normativ, contractele de prestări de servicii încheiate pentru prestarea activităţii de bonă şi baby-sitter care, în prezent, sunt în desfăşurare, se derulează în baza prevederilor în baza cărora au fost încheiate.

Prin Ordinul MMJS/INS nr.1786/5384/2017, în Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR), grupa 5311 – personal îngrjire copii, a fost inclusă şi ocupaţia de bonă.

Conform datelor Inspecţiei Muncii, pentru ocupaţiile prevăzute în COR, grupa 5311 – personal îngrjire copii, la data de 5 august 2021, în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor, figurau, pe baza transmiterilor efectuate de angajatori, 37 de contracte de muncă active pentru ocupaţia de bonă, 78 pentru cea de baby-sitter, 13.925 contracte active pentru ocupaţia îngrijitor de copii şi 562 pentru cea de guvernantă.

 

news.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *