Începând cu anul școlar viitor, profesorii pot rămâne titulari până la 70 de ani

Conform documentului publicat săptămâna trecută în Monitorul Oficial, care conține metodologia de mobilitate, profesorii cărora nu li s-a emis decizia de pensionare se încadrează în această situație.
Până pe 29 ianuarie, cadrele didactice vor face o cerere pe care o vor depune la secretariatul unității de învățământ, conform calendarului oficial.

Art. 31 – „(5) Personalul didactic de predare titular din învăţământul preuniversitar căruia nu i s-a emis decizia de pensionare şi care până la data de 1 septembrie 2024 nu împlineşte vârsta de 70 de ani, poate fi menţinut în activitate ca titular, în funcţia didactică, la cerere, în anul şcolar 2024-2025, potrivit prevederilor art. 229 alin. (11) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, conform prezentei Metodologii”, conform documentului publicat în Monitorul Oficial.

Art. 31 – „(6) Personalul didactic de predare care se încadrează în prevederile alin. (5) se adresează, în scris, consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, până la data prevăzută în Calendar. Profesorii din centre și cabinete de asistență psihopedagogică/logopedice se adresează CMBRAE/CJRAE în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv. Cererile se analizează şi se aprobă în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în perioada prevăzută de Calendar, în funcţie de evoluţia demografică la nivel local, de planurile de şcolarizare, de dinamica resurselor umane, de politicile de personal şi de evoluţia planurilor-cadru de învăţământ.”

a) se încadrează în prevederile alin. (5);

c) la nivelul unităţii/unităţilor de învăţământ, în care urmează să fie menținute în activitate ca titulare în funcţia didactică, nu există reducere de activitate la catedrele pe care cadrele didactice respective sunt titulare şi nu este necesară completarea/întregirea normei didactice de predare a altor cadre didactice, conform prezentei Metodologii, din unităţile de învăţământ respective cu ore din catedra pe care sunt titulare cadrele didactice care se încadrează în prevederile alin. (5) şi urmează să fie menținute în activitate, ca titular, în funcţia didactică.

(8) Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ comunică, la termenul prevăzut în Calendar, ISJ/ISMB şi cadrelor didactice acordul/refuzul motivat privind menţinerea în activitate, ca titular, în funcţia didactică, a personalului didactic de predare care se încadrează în prevederile alin. (5), în anul şcolar 2024-2025. Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate verifică situaţiile transmise de unităţile de învăţământ, întocmeşte listele finale cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (7) şi solicită menţinerea în activitate, ca titular, în funcţia didactică, în anul şcolar 2024-2025 şi le supune spre analiză comisiei paritare de la nivelul ISJ/ISMB, însoţite de lista cadrelor didactice titulare detaşate în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate. Comisia paritară constituită la nivelul ISJ/ISMB trebuie să ţină seama dacă, după menţinerea în activitate, ca titular, în funcţia didactică a cadrelor didactice care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (7), la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, se asigură numărul necesar de posturi didactice/catedre vacante în vederea soluţionării restrângerilor de activitate cadrelor didactice titulare detaşate în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate.”

Calendarul procedurii, potrivit metodologiei

4) Stabilirea personalului didactic care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 31 alin. (5) din Metodologie şi se menține în activitate ca titular în funcţia didactică, la cerere, în anul şcolar 2024-2025:

a) depunerea și înregistrarea cererilor la secretariatele unităților de învățământ; Perioada: 3-29 ianuarie 2024

b) aprobarea cererilor privind menţinerea în activitate ca titular în funcţia didactică peste vârsta de pensionare la nivelul unităţilor de învăţământ şi transmiterea situaţiei la inspectoratul şcolar; Termen: 31 ianuarie 2024

c) întocmirea, la nivelul inspectoratelor şcolare, a listelor finale cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 31 alin. (5) din Metodologie și au solicitat menținerea în activitate ca titular în anul școlar 2024-2025, prezentarea acestora spre validare consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, conform hotărârii comisiei paritare şi afişarea listelor finale la inspectoratele şcolare; Perioada: 1-2 februarie 2024

d) înregistrarea contestaţiilor la inspectoratele şcolare; Perioada: 5-6 februarie 2024

e) soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. Termen: 7 februarie 2024 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *