Încurajarea înființării formelor asociative, o necesitate pentru dezvoltarea sectorului agricol la nivel local

10 cooperative agricole vor fi înființate în județul Hunedoara și 496 de fermieri hunedoreni vor fi consiliați, până în 2021, prin Măsura 2 a PNDR 2014-2020.

În perioada 2018-2021, EGIS ROMÂNIA S.A. va implementa proiectul Servicii de consiliere acordate producătorilor agricoli în vederea înființării și dezvoltării formelor asociative în sectorul agricol, proiect cofinanţat din FEADR prin PNDR 2014-2020.

Proiectul este finanțat prin Măsura 2 – Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei şi servicii de înlocuire în cadrul fermei – și constă în promovarea serviciilor de consiliere în rândul producătorilor agricoli cu scopul de a facilita asocierea acestora în cooperative agricole sau grupuri de producători conform legislaţiei naţionale în vigoare.

În cadrul proiectului, EGIS România, companie cu experiență în consilierea fermierilor, oferă servicii de consultanță către 10.000 de producători agricoli cu scopul final al înființării a 350 de cooperative agricole, din care minim 8 grupuri de producători locali în toate regiunile de dezvoltare ale României.

La nivelul regiunii Vest, din care face parte și județul Hunedoara, vor fi oferite servicii de consultanță către 954 producători agricoli cu scopul final al înființării a 40 de cooperative agricole, din care minim un grup de producători locali. Dintre acestea, la nivelul județului Hunedoara, vor fi înființate 10 cooperative agricole și vor fi consiliați 496 de fermieri în cadrul acestui program.

Specificul agriol al județului Hunedoara este creșterea animalelor, respectiv a ovinelor si a bovinelor de lapte, iar distribuția fermierilor în județ pe arii de activități agricole arată că majoritatea activează în ferme mixte: cultură vegetală combinată cu creșterea animalelor.

Pentru înființarea de cooperative agricole, județul Hunedoara prezintă un potențial crescut în zonele Hațeg, Orăștie, Valea Mureșului și zona Bradului, iar principalele nevoi ale fermierilor din aceste zone, precum vânzarea producției la un preț corect, asocierea exploatațiior și subvenții mai mari pentru zona montană își pot găsi soluții prin înființarea de forme asociative precum cooperativa agricolă și grupul de producători.

Conform datelor Eurostat, în momentul de față în Uniunea Europeană, dintr-un total de aproximativ 10,8 milioane de ferme, aproximativ 3,6 milioane sunt situate în România, reprezentând circa 33,3% din total. Dacă dimensiunea medie la nivelul UE a unei ferme este de 16,1 hectare, în România aceasta este de numai 3,5 hectare, adică de peste patru ori mai mică față de media europeană.

Avantajele existenței formelor asociative sunt recunoscute în întreaga lume. Cu toate acestea în prezent în România, sub 1% dintre fermierii români fac parte dintr-o formă asociativă, comparativ cu Uniunea Europeană, unde media de organizare este de 34%. Mai mult, agricultura rămâne principala sursă de venit din zonele rurale de la noi din țară.

În acest context, încurajarea formelor asociative în sectorul agricol devine o prioritate pentru dezvoltare în România, arătând că beneficiile cooperării în cadrul unor astfel de forme precum cooperativa agricolă și grupul de producători duc la o dezvoltare durabilă a acestui sector pe plan local, regional, național și european.

Prin proiectul Servicii de consiliere acordate producătorilor agricoli în vederea înființării și dezvoltării formelor asociative în sectorul agricol, denumit pe scurt AGRICOOP, producătorii agricoli din România vor beneficia de sprijin pentru înființarea unei forme asociative, de consiliere tehnologică, fiscală și juridică, elaborarea planului de afaceri și monitorizarea acestuia timp de 12 luni în vederea evaluării stadiului privind funcționarea și elaborarea ajustărilor necesare, identificarea de soluții pentru o cât mai bună organizare a cooperativei și pentru creșterea vânzărilor prin crearea unui lanț scurt de producție-distribuție-vânzare, sprijin în redactarea și întocmirea documentației pentru accesarea de fonduri publice și europene.

Proiectul include și derularea unei campanii de promovare a necesității dezvoltării formelor de cooperare asociativă în România printr-o acțiune de conștientizare a producătorilor agricoli privind oportunitatea programului de consiliere și facilitare a asocierii acestora în cooperative agricole și grupuri de producători, precum și asupra beneficiilor ce decurg din înființarea și dezvoltarea acestora, a aplicării unor tehnologii de producție unitare, moderne, corespunzătoare solicitărilor procesatorilor sau comerțului cu ridicata.

 

Pentru detalii vizitați www.agricoop.ro.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *