Se discută acum, în ședința de guvern

Proiectele de acte normative de pe agenda şedinţei Guvernului României din 7 septembrie 2017

 1. PROIECTE DE LEGI
 2. PROIECT DE LEGE pentru completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată
 3. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 4. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protocolului, semnat la Moscova, la 18 decembrie 1990, de modificare a Convenţiei privind decontările multilaterale în ruble transferabile şi organizarea Băncii Internaţionale de Cooperare Economică, precum şi a Statutului acestei Bănci, încheiate la Moscova la 22 octombrie 1963
 5. PROIECTUL LEGII Turismului – PRIMĂ LECTURĂ

 

 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău şi pentru modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind recunoaşterea Asociaţiei Ţara Secaşelor Alba-Sibiu ca fiind de utilitate publică
 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, bugetului local al comunei Măldăreşti, judeţul Vâlcea
 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene
 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Statutului Academiei de Ştiinţe Medicale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1665/2004
 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar, a denumirii şi a datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administarea Institutului Naţional de Hematologie Transfuzională prin centrele de transfuzii sanguine, instituţii subordonate Ministerului Sănătăţii
 9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă
 10. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 23/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat
 11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Compania de Investiţii pentru Turism ”CIT”-S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Turismului
 12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române domnului Cooper II Donell
 13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române domnului Watson Giordan Lee
 14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru Ministerul Energiei, în vederea organizării Reuniunii Ministeriale la nivel înalt CESEC, care se va desfăşura la Bucureşti, în perioada 27-28 septembrie 2017
 15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Ilfov, Maramureş, Braşov, Alba, Cluj, Argeş, Galaţi, Dolj, Călăraşi, Ialomiţa, Hunedoara, Iaşi, Sălaj, Sibiu, Buzău, Constanţa, Brăila, Vrancea, Prahova, Bacău, Dâmboviţa, Mureş şi municipiul Bucureşti
 16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unor imobile situate în municipiul Piatra Neamţ, judeţul Neamţ, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi pentru actualizarea valorilor de inventar şi a adreselor poştale ale imobilelor 560, 328 şi 3156, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
 17. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, cu compensare, a terenului în suprafaţă de 5,4734 ha, din care 3,3360 ha proprietate publică a statului iar 2,1274 ha proprietate publică a oraşului Negreşti-Oaş, judeţul Satu Mare, în vederea realizării obiectivului ”Amenajare pârtie şi sistem de înzăpezire al pârtiei-zona turistică Luna Şes, jud.Satu Mare”
 18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale ”Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române- TAROM”- S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
 19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui teren în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Finanţelor Publice-Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
 20. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Public-Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov
 21. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”A.D Ghica” al judeţului Teleorman, în domeniul public al judeţului Teleorman şi pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 22. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-U.M 0575 Bucureşti, din domeniul public al statului, în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării
 23. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil
 24. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Autonome ”Administraţia Patrimoniului Protocoluui de Stat” în domeniul public al municipiului Bucureşti
 25. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru Coordonarea Industriei Naţionale de Apărare

 

 • MEMORANDUMURI
 1. MEMORANDUM cu tema: Semnarea Acordului Multilateral al Autorităţilor Competente pentru Schimbul de rapoarte pentru fiecare ţară în parte
 2. MEMEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Memorandumului de Parteneriat între Organizaţia Internaţională a Francofoniei (OIF) şi Ministerele Educaţiei din Albania, Armenia, Bulgaria, Fosta Republică Iugoslavă Macedonia, Republica Moldova şi România privind cooperarea educaţională în cadrul strategic al Francofoniei (2015-2022)
 3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Turismului din România şi Ministerul Turismului din Statul Israel
 4. MEMORANDUM cu tema: Desemnarea preşedintelui Părţii române în Comisia Mixtă interguvernamentală româno-azera de colaborare economică şi tehnico-ştiinţifică
 5. MEMORANDUM cu tema: ”Aprobarea transmiterii de către Guvernul României, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Judeţean Gorj, privind emiterea unei hotărâri, care are ca obiect transmiterea unui imobil din domeniul public al judeţului Gorj, în domeniul public al statului, în vederea dării lui în administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale”

 

 1. RAPORT
 2. RAPORT privind managementul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici pentru anul 2016

 

 1. INFORMĂRI
 2. INFORMARE privind situaţia unităţilor administrativ teritoriale unde pot fi organizate alegeri locale parţiale
 3. INFORMARE referitoare la ordonanţele emise în temeiul Legii nr.161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

 

 1. PUNCTE DE VEDERE
 2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată Lege privind combaterea exploatării ilicite a locurilor de parcare, iniţiată de domnul deputat PNL Ovidiu Alexandru Raeţchi și de doamna senator PNL Alina Ștefania Gorghiu (Bp. 147/2017).
 3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 218 din 23 iulie 2015 privind protejarea şi sprijinirea persoanelor afectate de emisiile de substanţe nocive provenite din extracţiile de ţiţei din zona Suplacu de Barcău, iniţiată de domnul deputat UDMR Seres Dénes împreună cu un grup de parlamentari UDMR (Bp. 235/2017)
 4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, iniţiată de doamna senator PNL Carmen-Eleonora Hărău (Bp. 89/2017, L.128/2017)
 5. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, provenit dintr-o propunere legislativă iniţiată de domnul senator PSD Florian Popa împreună cu un grup de parlamentari PSD, PNL, UDMR (Bp. 262/2016, Plx. 43/2017)
 6. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, iniţiată de domnul deputat PMP Petru Movilă împreună cu un grup de parlamentari PMP (Bp. 281/2017)
 7. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la Propunerea legislativă intitulată Lege pentru înființarea în cadrul Ministerului Transporturilor – Registrul Auto Român a Biroului unic de înmatriculare a autovehiculelor, iniţiată de domnul deputat PSD Mihai Weber (Bp. 239/2017)
 8. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială, iniţiată de domnul senator PSD Eugen-Orlando Teodorovici şi un grup de senatori PSD.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *