Spitalul de Urgență Petroșani caută director

Consiliul de administrație al Spitalului de Urgență Petroșani organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică.

De precizat este faptul că anul trecut a fost programat a avea loc concursul pentru ocuparea postului de manager, însă, acesta a fost amânat din cauza pandemiei de coronavirus.

Concursul se va desfășura la sediul Spitalului de Urgență Petroșani în perioada 27.04.2021 – 16.06.2021.

Potrivit calendarului, perioada de depunere a dosarelor 27.04.2021-28.05.2021, de luni până vineri în intervalul orar 10.00-13.00, la secretariatul Spitalului de Urgență Petroșani. Candidații pot parcurge și vizitarea Spitalului de Urgență Petroșani de către candidații interesați – în data de 13.05.2021, în intervalul orar 11.00 – 13.00, sub îndrumarea directorului medical al spitalului. Data limită de depunere a dosarelor de concurs 28.05.2021 ora 13.00.

La concurs au acces persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții și anume cunosc limba română, scris și vorbit, sunt absolvenți ai unor instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic, sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii, au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii, nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea , sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) și nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

 

 

Monika BACIU

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *