Sporuri la salariu pentru angajații din DSP și cei care lucrează în regim de telemuncă. Sporuri pentru zilieri și sezonieri

Guvernul are pe ordinea de zi a şedinţei de vineri, care începe la ora 16.00, un proiect de ordonanţă de urgenţă care prevede, ca în perioada stării de alertă, angajaţii direcţiilor de sănătate publică şi DSP Bucureşti care execută, conduc sau coordonează misiuni şi sarcini de serviciu pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 să beneficieze de sporuri. Astfel, directorii executivi şi directorii executiv adjuncţi primesc un spor la salariu de bază de 40%, în timp ce funcţionarii publici încadraţi în serviciul de control în sănătate publică vor avea un spor de 30%. Un alt proiect de OUG se referă la măsuri pentru zilieri, cei care lucrează sezonier şi angajatorii care au salariaţia care lucrează în regim de telemuncă.

„(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pe perioada stării de alertă instituită prin Hotătârea Guvernului nr.394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare şi prelungită prin Hotărârea Guvernului nr.476/2020, cu modificările şi completările ulterioare şi prin Hotărârea Guvernului nr.553/2020, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, personalul din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti care execută, conduce sau coordonează misiuni şi sarcini de serviciu  pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 beneficiază de un spor calculat la salariul de bază după cum urmează:
a) directorul executiv şi directorii executivi adjuncţi beneficiază de un spor la salariul de bază de 40%;
b) funcţionarii publici încadraţi în serviciul de control în sănătate publică beneficiază de un spor la salariul de bază de 30%.
(2) Cuantumul sporului prevăzut la alin. (1) nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Sporul prevăzut la alin. (1) se acordă odată cu drepturile salariale aferente lunii august 2020”, arată proiectul de ordonanţă de urgenţă înscris pe ordinea de zi a reuniunii de vineri a Executivului.
Măsuri pentru zilieri şi cei care muncesc sezonier
Un alt proiect de ordonanţă de urgenţă vizează instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS – CoV – 2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă. Violeta Alexandru a precizat că impactul bugetar este de circa 2,5 miliarde lei, pentru măsurile cuprinse în ordonanţa de urgenţă şi aproximativ 700.000 de oameni ar putea fi beneficiarii acestor reglementări.
„Prin derogare de la prevederile art.112 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul reducerii temporare a activităţii determinată de instituirea stării de urgenţă/alertă/asediu, în condiţiile legii, angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de muncă a salariaţilor cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă, cu informarea şi consultarea sindicatului, a reprezentanţilor salariaţilor sau a salariaţilor, după caz, anterior comunicării deciziei salariatului”, arată proiectul de act normativ.
Reducerea timpului de muncă este stabilită prin decizia angajatorului, pentru o perioadă de cel puţin cinci de zile lucrătoare consecutive, iar angajatorul având obligaţia de stabilire a programului de muncă pentru întreaga lună. Reducerea timpului de muncă se aplică şi în cazul programului de muncă în ture, precum şi în cazul programului de muncă inegal.
„Decizia angajatorului de reducere a timpului de muncă, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile şi drepturile salariale aferente se comunică salariatului cu cel puţin 5 zile 3 înainte de aplicarea efectivă a măsurii şi se transmite în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară producerii acesteia”, mai arată sursa citată.
De asemenea, pe durata reducerii timpului de muncă salariaţii afectaţi de măsură beneficiază de o indemnizaţie de 75% din diferenţa dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă şi salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă, în completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat.
Indemnizaţia este suportată de angajator şi se achită la data plăţii salariului aferent lunii respective, urmând a se deconta din bugetul asigurărilor pentru şomaj după îndeplinirea de către angajator a obligaţiilor declarative şi de plată aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor din perioada pentru care se face solicitarea.
Proiectul de act normativ prevede măsuri şi pentru zilieri sau persoanele care desfăşoară activităţi sezonieră pe contract de muncă cu perioadă determinată.
Astfel, zilierii ar urma să primească o sumă de la bugetul de stat o sumă reprezentând 35% din remuneraţia cuvenită zilei de muncă. Pentru cei care lucrează sezonieri este prevăzută o indemnizaţie lunară de 41,5% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, însă nu mai mult de 41,5% din câştigul salarial mediu brut pe economie, aferent perioadei lucrate.
OUG include bani şi pentru angajatorii care au salariaţi în regim de telemuncă
Actul normativ conţine şi măsuri regimul de elemuncă şi anume pentru fiecare telesalariat angajatorii beneficiază de un ajutor financiar de 2.500 lei pentru a achiziţiona echipamente tehnice necesare desfăşurării activităţii în acest regim.
„Pentru desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă, se acordă, o singură dată, angajatorilor pentru fiecare telesalariat, un sprijin financiar în valoare de 2.500 lei în scopul achiziţionării de pachete de bunuri şi servicii tehnologice necesare desfăşurării activităţii în regim de telemuncă.
Un alt proiect de ordonanţă de urgenţă modifică şi completează OUG 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România şi a OUG 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora. Actul normativ prevede că „nu se supun omologării de către R.A.R. vehiculele rutiere noi care deţin omologare UE a întregului vehicul”.

 

 

news.roviewscnt

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *